SEO copywriting

SEO copywriting

SEO copywriting

DOMŮ > služby > SEO copywriting
SEO copywriting spojuje dva stěžejní marketingové kanály, a to copywriting a optimalizaci pro vyhledávače, která je součástí organického vyhledávání. Copywriting označuje tvorbu reklamních textů, jejichž konečným cílem je pomocí relevantního, úderného, poutavého a přínosného textu přesvědčit potenciálního zákazníka či klienta ke koupi produktu či služby, a zároveň vybudovat či podpořit jeho vztah s Vaší značkou. 

Naproti tomu optimalizace pro vyhledávače slouží ke zviditelnění reklamních textů uživatelům prostřednictvím vyhledávačů, čímž dává kvalitnímu copywritingu šanci být vidět. SEO copywriting spadá pod marketing ve vyhledávačích (SEM) a jeho cílem je optimalizace obsahu na vybraná klíčová slova, která zadávají uživatelé do vyhledávačů v souvislosti s Vaším podnikáním, tak, aby mu rozuměli jak lidé, tak i samotné vyhledávače. Vaše stránka tak získá neplacenou vyšší pozici ve výsledcích vyhledávání. 

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace a přístupy pro zahájení naší práce. Ptáme se na Vaše potřeby, cíle dané stránky i preference ohledně jejího obsahu a funkce. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava veškerých podkladů pro práci a studium dané problematiky, včetně realizace analýzy klíčových slov.
  3. Samotná realizace SEO copywritingu.
  4. Konzultace ohledně vytvořeného obsahu a doladění detailů podle Vašich představ.  
  5. Odevzdání kompletní webové stránky včetně veškerých textů a dalších součástí stránky. 

Copywriting

Cílem copywritingu je pomocí kvalitního textu přimět uživatele Vaši stránku navštívit, setrvat na ní a v konečném důsledku i přimět ho vykonat to, co po něm chcete. V rámci copywritingu je tedy stěžejní kvalitní text, který by měl být:

 

> relevantní – text se musí věnovat danému tématu,

> užitečný – text musí být pro uživatele přínosný,

> poutavý – text by měl uživatele zaujmout,

> úderný – měl by jasně a stručně odpovědět na otázky uživatele, 

> srozumitelný – měl by být pro všechny srozumitelný,

> přesvědčivý – měl by dokázat přesvědčit,

> gramaticky a stylisticky správný,

> pravdivý – v neposlední řadě by měl být pravdivý, lidé nejsou hloupí. 

SEO

S kvalitním obsahem na webových stránkách souvisí i SEO. Optimalizace pro vyhledávače mimo jiné zahrnuje obsahové SEO – a SEO copywriting je součástí právě této obsahové části. Obsahové SEO se stará o to, aby kvalitní text na Vašich webových stránkách byl vidět – to znamená, aby mu vyhledávače porozuměly, zaindexovaly ho a v konečném důsledku umisťovaly Vaše stránky na vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání pro jednotlivá klíčová slova tak, aby Vaše stránky navštěvovali relevantní návštěvníci. 

Vyhledávače mají roboty, kteří neustále procházejí celé stránky a podle mnoha faktorů je vyhodnocují a přiřazují jim pořadí (pozice), v jakém se uživatelům zobrazí jako odpověď na jejich vyhledávací dotaz. Co se týče kvalitního textu, nejen v souvislosti se SEO by měl být ještě:

 

> unikátní – každá stránka by měla mít svůj vlastní originální text, 

> strukturovaný a přehledný – text by měl být strukturovaný do odstavců a měl by obsahovat hierarchicky uspořádané nadpisy H1 – H6,

> aktuální – vyhledávače umí rozpoznat, zda je obsah pravidelně aktualizovaný či nikoli. 

Součástí SEO copywritingu je kromě kvalitního textu tedy také analýza klíčových slov a optimalizace stránky.

Co Vám SEO copywriting přinese

> Díky SEO copywritingu budete vidět na místech, kde lidé hledají, a vybudujete si stabilní a dlouhodobou organickou návštěvnost. 

> Získáte také nové zákazníky či klienty i bez nutnosti placených reklam ve vyhledávačích. 

> Díky kvalitním textům si získáte důvěru své cílové skupiny a lidé se na Vaše stránky budou vracet pravidelně. 

> Díky kvalitnímu obsahu a správně nastavené pravidelné optimalizaci budete z Vašich stránek těžit maximum. 

Optimalizace stránky

Titulek
Titulek stránky (title) by měl začínat hlavním klíčovým slovem, nejlépe bez skloňování, a měl by stručně a jasně vystihovat obsah stránky. Použití klíčových slov v titulku má přímý vliv na umístění stránky ve vyhledávání. Titulek by měl mít maximálně 55 – 60 znaků. 
Popis
Popis (meta description) doplňuje titulek o delší představení stránky a definuje její obsah. Obsahuje vedlejší klíčová slova, která by se zde měla vyskytovat přirozeně. Popis by měl být lákavý pro uživatele a měl by končit výzvou k akci (call to action), která uživatele jasně vyzve k dalšímu kroku. Popis by měl mít maximálně 150 – 155 znaků. 
Nadpisy H1 - H6
Součástí stránky by měly být nadpisy H1 – H6 s klíčovými slovy. Nadpis H1 je jedinečný nadpis napříč celou stránkou a měl by být pouze jeden na každé stránce. Následují další nadpisy až do úrovně H6, které by měly být hierarchicky uspořádané za sebou a neměly by se přeskakovat. 
Odstavce textu
Klíčová slova by měla být přirozeně a nenuceně použita i v odstavcích textu, avšak je třeba myslet na to, že text čtou především reální lidé, proto by klíčová slova v textu neměla být užívána až příliš. 
URL adresa
Adresa URL by měla být jednoduchá, snadno zapamatovatelná, výstižná a co nejkratší. Měla by mít také jednotnou strukturu. I URL adresa může obsahovat hlavní nebo vedlejší klíčové slovo, což pomůže vyhledávačům upřesnit, o jaký obsah se jedná. 

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.