SEO audit

SEO audit

SEO audit

DOMŮ > služby > SEO audit

SEO audit zahrnuje hodnocení on-page faktorů stránky. Je jedním ze základních kamenů pro budování dlouhodobé organické návštěvnosti webu. Odhaluje všechny známé překážky, které Vaší webové stránce brání z pohledu optimalizace a jakkoli omezují SEO webu. Tyto překážky mohou zabraňovat vyhledávačům efektivně procházet, zpracovávat a hodnotit Váš web. To má za následek zobrazování stránky na nízkých pozicích ve výsledcích vyhledávání.

Audit provádíme prostřednictvím profesionálních nástrojů s využitím našich odborných znalostí. SEO audit je spolu s analýzou klíčových slov základním podkladem pro optimalizaci stránek. Odhaluje technické i obsahové nedostatky Vašich stránek, které následně odstraníme. To pomůže uživatelům se na Vašich stránkách cítit lépe a prohlížečům zobrazovat Váš web na vyšších pozicích. 

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace a přístupy pro zahájení naší práce. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava podkladů pro práci.
  3. Samotná realizace SEO auditu.
  4. Konzultace výstupu SEO auditu a navržení dalšího postupu. Celý SEO audit, jeho výstupy i řešení navržená pro odstranění nedostatků s Vámi podrobně probere jeden z našich SEO konzultantů.
  5. Všechny překážky, které analýza odhalila, Vám rádi pomůžeme odstranit. 

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

SEO audit zahrnuje

> Odhalení všech technických i obsahových nedostatků, které jsou překážkami při zobrazování stránky.

> Navržení řešení pro odstranění všech nalezených překážek.

> Konzultace a individuální vyhodnocení dokumentů analýzy. 

> Vyřešení odhalených nedostatků bude mít vliv na lepší hodnocení stránky – vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání.

 

V auditu naleznete podrobně zhodnocené všechny technické i obsahové faktory, návrhy řešení, odhadované náklady na řešení a také přínosy, které Vám poskytne odstranění jednotlivých problémů.

S pomocí SEO auditu získáte přínosné podklady pro to, abyste vylepšili svůj stávající web. Odhalíme všechny chyby a navrhneme řešení pro vylepšení. SEO audit slouží primárně pro zlepšení stávajícího webu, nikoliv pro samotné zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání. Správně navržená optimalizace webu následně zajistí zlepšení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání.

Výstupem je PDF dokument, který hodnotí všechny faktory a excelová tabulka, v níž se nachází samotná data.

Co Vám SEO audit přinese

> Odhalí veškeré zbytečné překážky, které omezují SEO Vašeho webu.

> Umožní Vám nalezené problémy řešit.

> Hodnotí jak technické, tak i obsahové on-page faktory Vaší stránky.

> Uživatelé se budou na Vašich stránkách cítit lépe, díky čemuž si budete budovat organickou návštěvnost dlouhodobě.

> Také pro vyhledávače bude Váš web atraktivnější a bude se objevovat na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání.

> Z Vašich webových stránek zkrátka budete moci vytěžit maximum a využít tak jejich potenciál naplno.

SEO audit hodnotí

1. Technické on-page faktory

Tato část hodnotí web především po technické stránce – zda je indexován vyhledávači, jaké má zabezpečení, rychlost, nebo i to, jaká jsou na webu přesměrování a jiné chyby, tvary URL adres a další. Poskytne Vám komplexní zhodnocení všech technických faktorů stránky včetně návrhů na opravu. 

2. Obsahové on-page faktory

Neodmyslitelnou součástí SEO je obsah stránky a spolu s ním i začleněná klíčová slova. Druhá část analýzy zhodnotí stávající obsah a doporučí, jak nejlépe s obsahem a klíčovými slovy pracovat, či na jaká slabá místa je potřeba se zaměřit.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.