Příprava podkladů pro kampaně

Příprava podkladů pro kampaně

Příprava podkladů pro kampaně

DOMŮ > služby > Příprava podkladů pro kampaně

Příprava podkladů pro reklamní kampaně je nejdůležitější částí tvorby všech reklamních kampaní – ať už se jedná o kampaně ve vyhledávací nebo obsahové síti. Přípravě těchto podkladů předchází sbírání dat, které jsou pro tvorbu kampaní stěžejní a ze kterých se při tvorbě reklamy vychází. Jedná se například o analýzu konkurence nebo třeba analýzu klíčových slov. Poté, co získáme všechna potřebná vstupní data, následuje kreativní část tvorby kampaně – a to právě příprava podkladů. Tvoří se titulky a popisy pro kampaně a v případě obsahové reklamy také bannery. Právě texty a bannery tvoří obsahovou hodnotu každé kampaně a jsou jejím jádrem. Díky kvalitním, poutavým textům a originálním bannerům může Vaše reklamní kampaň dosáhnout úspěchu. 

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace pro zahájení naší práce. Ptáme se na Vaše potřeby, cíle i marketingové strategie. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava veškerých podkladů pro práci a tvorba potřebných analýz.
  3. Samotná tvorba obsahu reklam – textů a bannerů.
  4. Nastavení a vedení vytvořené reklamy. Průběžná optimalizace reklamy na základě její naměřené výkonnosti. 

PPC konzultace

kontaktujte našeho PPC konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

PPC konzultace

kontaktujte našeho PPC konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

Co Vám kvalitní podklady přinesou:

> Tvorba obsahu je nejnáročnější částí tvorby každé reklamní kampaně a zajišťuje její úspěšnost. 

> Jedná se o kreativní proces, při kterém se tvoří kvalitní, poutavé a výstižné titulky a popisy a originální, atraktivní, designové bannery. 

> Na nastavování reklamních kampaní se tak nepodílí pouze SEO či PPC konzultant, ale také grafik a copywriter. Grafik a copywriter musí být dokonale sladěni tak, aby vytvořili úspěšnou reklamu. 

> Poutavé texty a jedinečné bannery tvoří obsahovou hodnotu reklam a dokáží zaujmout a přesvědčit uživatele, aby na reklamu klikl a nakoupil dané produkty či služby. 

> Čím více budou Vaše reklamy po obsahové stránce hodnotné a kvalitní, tím větší šanci na úspěch Vaše reklama má. 

Příprava podkladů zahrnuje

Titulky

Titulek je u každé reklamy ten nejdůležitější faktor, na základě kterého se uživatel rozhodne, zda se bude reklamou dále zabývat, či nikoli. Proto je právě na titulek reklamy kladen velký důraz. Titulek reklamy musí jednoduše zaujmout na první pohled. Měl by být stručný, výstižný a především naprosto úderný. 

Při tvorbě titulků je však nutné se vejít do určitého počtu znaků a ten nepřekračovat – jinak by se titulek nezobrazil celý a to rozhodně není žádoucí. Doporučená délka titulku je u každého typu reklamy jiná – většinou je to však kolem 30 – 40 znaků. Proto zde není prostor na to psát titulky nějak složitě, spíš je naopak důležité sdělení podat jednoduše. 

V každém titulku by se také mělo objevit klíčové slovo či fráze související s jeho obsahem. Titulků by se také mělo tvořit více – aby se daly s popisy různě kombinovat a vznikla tak různá originální spojení. Díky tomu bude v reklamě prostor pro kreativitu a představivost. 

Popisy

Popis je také důležitou součástí textové reklamy. Měl by logicky dál rozvíjet sdělení z titulku. Jednoduše a atraktivně navázat na titulek a přesvědčit uživatele kliknout na danou reklamu. Jako u titulku, i u popisu platí, že by v něm neměly být žádné gramatické ani stylistické chyby. Každý reklamní text, který má uspět, musí být kvalitní. Popis by měl také obsahovat důležitá klíčová slova. 

 

Jeho délka se u jednotlivých druhů reklam liší, většinou se ale pohybuje okolo 30 – 90 znaků. Stejně jako tvoříme více titulků, tvoříme i více různých popisů, které budou skvěle doplňovat všechny titulky a budou tvořit rozmanitý komplex. 

Grafické bannery

Vzhled reklamních bannerů by měl doplnit a podpořit sdělení v titulcích a popisech. U reklamní grafiky platí, že by měla být jednoznačně originální a poutavá. V případě obsahové reklamy je totiž banner pro její úspěch ještě důležitější, než samotné titulky a popisy. V obsahové síti či v reklamě například na Facebooku by měl být banner natolik poutavý, aby uživatele zaujal. Ve vyhledávací síti totiž textové reklamy soutěží o pozornost uživatelů, kteří je ale zadáním dotazu do vyhledávače vyhledali. V případě obsahové reklamy se však bannery zobrazují uživatelům náhodně na náhodných místech, a tudíž je uživatelé přímo nehledali. Proto je důležité vytvořit skutečně jedinečný banner. Pouze originální design banneru a jeho atraktivita ho dokáže odlišit od ostatních reklam.  U bannerů je také důležité dodržet stanovené rozměry pro jeho odpovídající kvalitu zobrazení. 

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.