PPC audit reklamních účtů

PPC audit reklamních účtů

PPC audit reklamních účtů

DOMŮ > služby > PPC audit reklamních účtů

PPC audit reklamních účtů odhaluje všechny příležitosti i nedostatky ve Vašich reklamních účtech. Jedná se například o Facebookové účty, Google Ads, Sklik od Seznamu či srovnávače zboží zboží.cz a Google Nákupy (Merchants). Jeho cílem je tedy zkoumat a posoudit nastavení reklamních účtů na vybraných platformách. PPC audit nám odhalí všechny známé i méně známé překážky, které brání maximalizaci zisku z Vašich kampaní. Zároveň ukazuje prostor pro zlepšení a nabízí potenciál pro zvýšení výkonnosti Vašich kampaní.

PPC audit je výstupní dokument v podobě excelové tabulky ve formě checklistu, který PPC specialista vyplní na základě nastavení Vašich kampaní a účtů jako takových. Tento vytvořený checklist s Vámi následně v rámci konzultace kompletně projde. Excel obsahuje mimo hodnocené položky také přiřazené priority a poznámky ohledně navrženého řešení odhalených problémů a hodnocení jejich závažnosti. Jedná se v zásadě o kompletní hloubkový audit stavu Vašich nastavených reklamních účtů.

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace a přístupy k reklamních účtům. V rámci této konzultace zjišťujeme také Vaše potřeby, cíle nastavených reklamních účtů, stanovená KPI atd. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava podkladů pro práci.
  3. Samotná realizace PPC auditu a jeho vyhodnocení.
  4. Konzultace výstupu PPC auditu a navržení dalšího postupu. Celý PPC audit, jeho výstupy i řešení navržená pro odstranění nedostatků s Vámi podrobně probere jeden z našich PPC specialistů.
  5. Všechny překážky, které audit odhalil, Vám rádi pomůžeme odstranit. 

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

Co Vám PPC audit přinese

> Odhalí nedostatky a skryté problémy v nastavení Vašich reklamních účtů, které brání optimální výkonnosti Vašich kampaní.

> Odhalí příležitost pro zlepšení efektivity Vašich reklamních účtů.

> Na jeho základě Vám navrhneme řešení a další postup přímo na míru tak, abychom zvýšili výkonnost Vašich kampaní a Vy jste tak z nich mohli vytěžit maximum.

> Zároveň zahrnuje zkoumání propojení jednotlivých účtů s dalšími nutnými platformami. Nastavení reklamních účtů je důležité, protože ovlivňuje všechny kampaně v účtu, a pokud je toto nastavení nesprávné, účet je překážkou v dosahování maximálních výsledků.

> Nabízí prostor pro pravidelnou optimalizaci Vašich kampaní.

> PPC audit slouží také k preventivní kontrole Vašich vytvořených účtů, pokud si chcete být jisti, že jsou Vaše účty nastavené správně.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.