Marketingové služby pro města a obce

Marketingové služby pro města a obce

Marketingové služby pro města a obce

DOMŮ > služby > Marketingové služby pro města a obce

Poskytujeme komplexní digitální marketingové služby městům a obcím, mezi které patří tvorba webové stránky podle šablony, správa webových stránek, správa sociálních sítí a v neposlední řadě také vedení PR. Postaráme se o kompletní marketingovou prezentaci Vašeho města / obce v online světě, a to profesionálně a transparentně. Vedení online marketingu nabývá totiž, zvláště v dnešní době, na důležitosti stále více. 

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace a přístupy pro zahájení naší práce. Ptáme se na Vaše potřeby, cíle i strategie, které jsou pro Vás stěžejní. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava veškerých podkladů pro práci.
  3. Samotná realizace – ať už webové stránky, nebo příspěvků na sociální sítě a další.
  4. Konzultace ohledně odvedené práce a doladění detailů podle Vašich představ.  
  5. Odevzdání kompletně hotové práce včetně veškerých dalších technických záležitostí. 

Webová stránka podle šablony

Správa webových stránek

Správa sociálních sítí

Vedení PR

Webová stránka podle šablony

Jedná se o klasický jednostránkový web vytvořený podle šablony s přizpůsobením Vašim specifickým požadavkům. Vytvoříme Vám kompletní funkční webovou stránku. Vaše nová webová stránka bude disponovat optimalizovanou rychlostí načítání, vysokým stupněm zabezpečení včetně nejmodernějších technologií s ohledem na aktuální trendy. Webová stránka bude zároveň obohacená o responzivní design pro použití i na mobilních zařízeních či webovou analytikou pro snadné sbírání dat. Stránky tvoříme vždy v souladu s GDPR o ochraně osobních údajů. 

Webová stránka zahrnuje:

> Vypracování blokového schématu stránky pro stanovení její struktury. 

> Tvorbu základní funkcionality a její prvotní nastavení. 

> Otextování celého webu kvalitními texty, včetně vybudování vhodného prostředí pro SEO a reklamní kampaně. 

> Originální grafiku a tvorbu Vaší vizuální identity, včetně tvorby loga.

Správa webových stránek

Pokud již webovou stránku máte, postaráme se o její servis. Zkontrolujeme nastavení Vaší stránky a projdeme veškeré aspekty, které by mohly Vaši stránku omezovat, včetně návrhu řešení. Pro zvýšení bezpečnosti Vaší stránky provádíme pravidelné aktualizace a pravidelné zálohy. Garantujeme stabilitu chodu stránek a v případě jejich výpadku okamžitě reagujeme a pracujeme na odstranění problému. Součástí servisních služeb webových stránek je také pravidelná optimalizace rychlosti jejich načítání pro co nejlepší uživatelský zážitek. 

Správa webových stránek zahrnuje:

> Garance stability chodu a řešení vzniklých problémů.

> Posouzení kvality stránek a projednání návrhů na jejich vylepšení. 

> Pravidelná aktualizace webu a aplikace bezpečnostních prvků pro zvýšení jeho ochrany před kybernetickými útoky. 

> Optimalizace rychlosti načítání pro zvýšení návštěvnosti webu.

Správa sociálních sítí

V rámci správy sociálních sítí sestavujeme funkční obsahovou strategii na základě Vašich stanovených cílů a požadavků. Definujeme Vaši cílovou skupinu, stanovíme jednotlivé typy příspěvků a typy obsahu, vypracujeme publikační plán příspěvků a vybereme vhodnou sociální síť. Také definujeme optimální tón komunikace Vašich příspěvků s publikem.

Správa sociálních sítí zahrnuje:

> Komplexní analýzu portfolia konkurence. 

> Pravidelnou vzájemnou komunikaci požadavků na jednotlivé příspěvky.

> Kvalitní texty bez pravopisných či gramatických chyb, srozumitelné a s relevantními informacemi. 

> Grafický podklad ke každému příspěvku k podpoře jeho atraktivity. 

> Vyhodnocení úspěšnosti příspěvků a návrh dalšího postupu. 

Vedení PR

V rámci vedení public relations se postaráme o tvorbu tiskových zpráv či samotných PR článků. Nastavíme optimální tón komunikace s veřejností a vytvoříme funkční strategii, která Vám zajistí u publika úspěch. Například PR články o plánovaných akcích podpoří návštěvnost Vašich akcí pro veřejnost. Pomocí kvalitních a úderných textů navážeme s Vaším publikem užší vztah a naplníme tak Vaše stanovené cíle. 

Vedení PR zahrnuje:

> Analýzu Vašeho publika a publika konkurence.

> Pravidelnou komunikaci ohledně Vašich požadavků a stanovených cílů. 

> Stanovení vhodného tónu komunikace na základě analýzy Vašeho publika.

> Vypracování funkční strategie, která bude plnit Váš stanovený účel. 

> Tvorbu poutavých PR článků a úderných tiskových zpráv, které Vaše publikum osloví. 

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.