Checklist ke konceptu E-E-A-T

Checklist ke konceptu E-E-A-T

Checklist ke konceptu E-E-A-T

DOMŮ > služby > Checklist ke konceptu E-E-A-T

Koncept E-E-A-T je soubor pravidel, pokynů a kritérií, která Google využívá k hodnocení kvality obsahu všech online prezentací. Na jeho základě Google rozhoduje o relevanci Vašeho webu a kvalitě obsahu na internetu a určuje, jak se daný web umístí v SERPu. Cílem konceptu E-E-A-T je zvýšit kvalitu obsahu webových stránek a nabízet tak uživatelům relevantní odpovědi na jejich vyhledávací dotazy. Pokud chcete, aby Vaše stránka získala vyšší hodnocení od Googlu a tím pádem také vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a zvýšil se Vám počet konverzí, je důležité Váš obsah konceptu E-E-A-T přizpůsobit.

 

Koncept E-E-A-T obsahuje čtyři kritéria, a to:

  • E – Expertise – odbornost,
  • E – Experience – zkušenost,
  • A – Authoritativeness – autoritu,
  • T – Trustworthiness – důvěryhodnost.

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace pro zahájení naší práce. Ptáme se na Vaše potřeby, cíle, strategii i vizi Vaší značky. Následně uzavřeme naši spolupráci. 
  2. Následuje příprava veškerých podkladů pro práci. 
  3. V další fázi se pouštíme do samotné realizace checklistu. 
  4. Konzultace ohledně vytvořeného checklistu a případné doladění detailů podle Vašich představ. 
  5. Odevzdání finální verze kompletního checklistu ke konceptu E-E-A-T, na kterém můžete stavět případné další SEO i marketingové aktivity. 

Služba zahrnuje

> V rámci této služby projdeme celou Vaši online prezentaci, ať už se jedná o webovou stránku či třeba e-shop. 

> Zaměříme se na nejdůležitější body konceptu E-E-A-T a navrhneme řešení, která budou v souladu s požadavky Googlu.

> Koncept E-E-A-T není pouze o obsahu, ale i o uživatelské přívětivosti, funkčnosti, vzhledu a dalších kritériích, která se na úspěšnosti stránky z hlediska SEO podílí.

> Výsledkem bude přehledný, komplexní a strukturovaný dokument v podobě checklistu, který uchopí danou problematiku v celé její šířce.

Co Vám služba přinese

> Koncept E-E-A-T poskytuje v zásadě detailní informace o tom, co Google považuje za důvěryhodný a vysoce kvalitní obsah.

> Díky konceptu E-E-A-T se tak můžete ve své online prezentaci zaměřit na klíčové body, které Vám pomohou zlepšit celkové SEO Vašeho webu.

> Dodržováním pravidel konceptu E-E-A-T Vaše stránka získá vyšší hodnocení a tím pádem i vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, což Vám přinese větší počet konverzí a nakonec i zvýší Vaše tržby.

> Checklist E-E-A-T přináší komplexní a ucelený pohled na hodnocení kvality Vašeho obsahu a otevírá Vám další možnosti a příležitosti, na kterých můžete v budoucnu Váš marketing stavět.

Příprava podkladů zahrnuje

Odbornost (Expertise)

Faktor odbornosti Google vnímá jako jedno z nejdůležitějších kritérií, které hodnotí dovednosti a znalosti tvůrce obsahu. Ty jsou při tvorbě kvalitního a relevantního obsahu zásadní. Odbornost tedy označuje úroveň Vašich znalostí, dovedností a zkušeností v určitém oboru.

Zkušenost (Experience)

Druhým faktorem je faktor zkušenosti, který Google vysvětluje jako odbornou schopnost tvůrců obsahu a jejich hlubokou znalost dané problematiky. Zkušeností se myslí především to, jak dobře dané téma znáte a zda se jím zabýváte už delší dobu. Google díky tomu dokáže posoudit, zda jste kompetentní čtenáři skutečně poradit.

Autorita (Authoritativeness)

Autorita se týká především pověsti autora i webové stránky, na které se obsah nachází. Google ji vysvětluje jako rozsah, ve kterém je webová stránka známá jako důvěryhodný zdroj pro určité téma. Za autoritativní můžeme považovat například známé osobnosti v oboru, specialisty nebo třeba také důvěryhodné instituce.

Důvěryhodnost (Trustworthiness)

Důvěryhodnost spojuje všechny předchozí faktory. S rostoucí odborností roste i Vaše autorita, což samozřejmě podporuje i celkovou důvěryhodnost Vašeho obsahu. Jelikož nedůvěryhodné stránky mají automaticky nižší E-E-A-T bez ohledu na jejich autoritu či odbornost, je právě důvěryhodnost tím nejzásadnějším faktorem.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.