Jak jsme zvýšili počet objednávek o 40 % během 1 roku

DOMŮ > Případové studie > Jak jsme zvýšili počet objednávek o 40 % během 1 roku

Obdobné nastavení a vedení kampaní, avšak s velkým důrazem na kvalitní reklamní podklady a segmentaci publika, může přinést velké rozdíly. Porovnali jsme výkonnost reklamních kampaní za stejné období, avšak v jiném roce, a toto jsme zjistili.

Kdo je náš klient?

Stolní voda s.r.o. byla založena v roce 2014 s cílem zásobovat kanceláře, úřady, školy a další instituce kvalitní pramenitou vodou a výdejníky na vodovodní řad nebo barelovou vodu. Specializuje se tedy na prodej přístrojů na vodu s různými funkcemi spolu s praktickým příslušenstvím pro specifické požadavky jejich zákazníků. Jejich cílem je podporovat jejich pravidelný pitný režim v souladu se zdravým životním stylem.

Cíl klienta

Cílem klienta bylo přinést z reklamních kampaní více objednávek než před rokem s podobným rozpočtem. A taky posílit brand skrz brandové kampaně v obsahové síti.

 

Cesta k dosažení cílů

S klientem jsme konzultovali přínosy i slabé stránky dosavadně nastavených reklamních kampaní a zaměřili jsme se především na to, co nefungovalo. Z nasbíraných dat jsme následně nastavili strategii a začali jsme pracovat na prvotní přípravě kvalitních zobrazovaných podkladů – zejména titulků, popisů a bannerů. Jakou roli hraje důsledná příprava v oblasti podkladů k reklamě se dozvíte zde.

Kampaně jsme poté spustili a vedli v podobném duchu, jako byly vedeny dříve. Avšak přidali jsme taky podrobnou segmentaci publika. V období 4 měsíců jsme kampaně pečlivě optimalizovali a testovali jsme jejich výkonnost se zaměřením na titulky, popisy, bannery reklam a segmentaci. Na základě dalších získaných dat jsme reklamy průběžně upravovali.

Výsledky

Reklamní kampaně byly nastaveny a sledovány v období od 11. 5. 2022 – 27. 10. 2022. Získané údaje jsme porovnali se stejným obdobím v minulém roce.

Počet objednávek z e-shopu v roce 2022 oproti roku 2021 narostl o 40 %.

Shrnutí

Princip vedení nastavených kampaní v roce 2021 a v roce 2022 podobný stejný. Oproti roku 2021 jsme však kladli velký důraz na kvalitní vypracování podkladů k reklamě, které měli silný vliv na její úspěšnost. Zároveň jsme se zaměřili na větší segmentaci publika, kterou jsme personalizovali zobrazovanou reklamu. Náklady za proklik se díky tomu snížily, množství objednávek naopak narostlo. Placená reklama tak výrazně dopomohla potenciálním zákazníkům k nákupu.

Připravil

Tým Webbo

Vypracoval/a

Matúš Ondruššek

Datum publikace

11. 6. 2023

Další příspěvky