Jak jsme zvýšili počet leadů 13násobně během 1 roku

DOMŮ > Případové studie > Jak jsme zvýšili počet leadů 13násobně během 1 roku
Příprava kvalitních podkladů k reklamě hraje zásadní roli ve výkonnosti reklamních kampaní. Důkazem toho je tato případová studie, která popisuje v zásadě dvě stejně nastavené reklamní kampaně, avšak u jedné byl kladen vysoký důraz na kvalitu zobrazovaných podkladů a u druhé ne.

Kdo je náš klient?

Společnost Crystalis s.r.o. byla založena již v roce 1993. Zabývá se stáčením a distribucí kvalitní pramenité vody z jihočeského kraje v obci Deštná. Vysokou kvalitu pramenité vody Crystalis a služby společnosti oceňuje více než 6 000 spokojených zákazníků. Společnost Crystalis klade důraz na uspokojení potřeb zákazníků především díky prodeji kvalitní pramenité vody s obsahem cenných minerálů pro zdravý životní styl a pravidelný pitný režim. Svou čerstvou vodu dodává do kanceláří, škol, úřadů a dalších institucí.

Cíl klienta

Marketing společnosti Crystalis funguje primárně na principu sbírání potenciálních leadů z webových stránek, které následně kontaktuje. Proto jejich primárním cílem bylo z nastavených reklamních kampaní přinést více potenciálních leadů, což se jim nedařilo. Proto oslovili nás, abychom jim pomohli tento cíl naplnit.

Cesta k dosažení cílů

Nejdříve jsme s klientem konzultovali to, jak měl kampaně vedené před spoluprací s námi. Z dosavadních dat jsme zjišťovali, co fungovalo a co naopak nefungovalo a proč. Následně jsme podle získaných údajů zvolili adekvátní strategii a zahájili prvotní přípravu podkladů. Proč je kvalitní příprava podkladů k reklamě nejdůležitější součástí nastavení reklamy se dozvíte zde.

Následně jsme reklamní kampaně spustili a po dobu 4 měsíců jsme je intenzivně optimalizovali a upravovali na základě dalších získaných dat. Testovali jsme výkonnost reklam, bannerů i publika. Důležité je zmínit, že se samotný princip vedení kampaní oproti původnímu příliš nezměnil, až na vypracování skutečně kvalitních podkladů.

Výsledky

V období od 11. 5. 2022 – 27. 10. 2022 byly v účtu sledované potenciální leady, jako telefonáty se zájemci z reklamy nebo kliknutí na telefonní číslo a jeho vytočení z reklamy. Sledované tedy byly zásadně telefonáty a kontakty z reklam, které nám přišly.

Počet leadů z reklamy narostl v roce 2022 oproti roku 2021 13násobně.

 

Shrnutí

Reklamní kampaně společnosti Crystalis jsme vedli v roce 2022 v podobném duchu, jako byly vedeny v roce 2021. Oproti minulému roku však narostl počet leadů z reklamy exponenciálně. Kladli jsme totiž větší důraz na kvalitu zobrazovaných podkladů k reklamě, tedy na titulky, popisy a grafické bannery, které jsou zásadní pro úspěšnost každé reklamy. Zároveň jsme se zaměřili na segmentaci publika, čímž jsme zvýšili počty konverzí a zlepšili tak konverzní poměr.

 

Připravil

Tým Webbo

Vypracoval/a

Matúš Ondruššek

Datum publikace

11. 6. 2023

Další příspěvky