Co je PR článek a jak by měl vypadat?

DOMŮ > Webbo tým > copywriting > Co je PR článek a jak by měl vypadat?

PR články jsou skvělým nástrojem marketingu firmy. Informují čtenáře o daném produktu nebo službě a prezentují jejich výhody. Patří k nejpopulárnějším a nejpoužívanějším útvarům, ale mnoho lidí netuší, jak by měl správně napsaný PR článek vypadat. Jak tedy na něj?

 

Co je PR článek a k čemu slouží?

PR článek je druh propagačního (reklamního) textu, který má dvě základní funkce:

 • informativní,
 • přesvědčovací.

Podstatou informativní funkce PR článku je informovat čtenáře o daném produktu či službě, o jejich využitích v praxi a výhodách. 

Cílem přesvědčovací funkce je přesvědčit čtenáře o tom, že daný produkt / služba je skvělá a v konečném důsledku si ji má čtenář objednat. Ale cíle mohou být stanovené i jiné, nemusí se jednat nutně jen o prodej. Cílem PR článku může být například:

 • získat více fanoušků na sociálních sítích,
 • přimět čtenáře k registraci či odběru novinek,
 • zvýšit návštěvnost webových stránek, 
 • zvýšit obecné povědomí o značce,
 • změnit názor lidí na váš produkt či službu
 • podpořit SEO značky a linkbuidling.

Postavení PR článku v rámci linkbuildingu a SEO

Mimo cíle PR článku, které jsou čistě reklamní, může PR článek zastávat skvělou funkci i v rámci budování organického dosahu značky a linkbuildingu. Cílem SEO PR článku je pomocí použitých pravidel SEO a kvalitně napsaného článku přilákat nové zákazníky na vaše webové stránky a vylepšovat tak návštěvnost stránek a zároveň zvýšit prodej produktů / služeb. Díky správné struktuře, originálnímu a poutavému obsahu a adekvátnímu výskytu klíčových slov se článek stává atraktivnější pro vyhledávače, čímž se článek zobrazuje více lidem a úspěšnost stránky stoupá. 

Vlastnosti PR článku z hlediska obsahu

PR článek by měl pojednávat o nějakém zajímavém tématu. I poměrně jednoduchý produkt se dá zakomponovat do nějakého atraktivního tématu. Téma článku by mělo být především přínosné pro čtenáře – mělo by obsahovat originální myšlenku nebo originálně pojatou. Při psaní PR článku je důležité nezapomínat na to, že nepíšete pro všechny.

Pište jen pro určitou užší cílovou skupinu, kterou vaším článkem oslovíte. 

Co se týče hlavní myšlenky PR článku, je dobré řídit se pravidlem tzv. „obrácené pyramidy“ – to znamená, že ty nejdůležitější informace sdělte hned na začátku, a detaily rozepište postupně v odstavcích. 

Vlastnosti PR článku z hlediska formy

Nejdůležitějším aspektem formy každého textu na internetu je přehledná struktura. Čtenář potřebuje záchytné body, kterých se při čtení textu chytí. Důležité je používat různě velké nadpisy a podnadpisy a členit text do jednotlivých odstavců. Zvýrazňujte důležitá slova, na které chcete v článku upozornit. Z jednotlivých nadpisů by mělo být jasné, co je obsahem odstavců pod nimi. 

Co všechno by měl PR článek tedy obsahovat?

Poutavý titulek

Titulek (nadpis) rozhoduje o tom, jestli si lidé PR článek přečtou či zda je článek vůbec zaujme. Titulek musí být konkrétní, výstižný a musí obsahovat klíčová slova, pokud chcete, aby PR článek zastával svou funkci v SEO.

Atraktivní perex

Úvodní odstavec je podobně důležitý jako titulek. Čtenáře musí na první pohled zaujmout a upoutat jejich pozornost. Nebojte se používat i expresivní a zajímavá slova, která atraktivitu perexu ještě zvýší. 

Přehledná struktura

Používejte různě velké nadpisy a podnadpisy, pište krátké a výstižné odstavce v souvislých a logicky navazujících větách, a zvýrazňujte důležitá (klíčová) slova.

Přínosný a kvalitní obsah

PR článek by měl být postaven na originálním obsahu a je dobré dát ty nejdůležitější informace hned na začátek (to znamená do titulku a perexu) a zbytek obsahu rozepsat přehledně v odstavcích. 

Citace

Citování dalších osob, například odborníků či zákazníků / klientů, dělá PR článek věrohodnější a zároveň atraktivnější.

Výzva k akci (call to action)

V textu musí ke konci jasně zaznít, co od čtenáře požadujete (např. objednání výrobku, odběr newsletteru apod.). Hodí se tedy použít větu například: „Objednejte si náš produkt ještě dnes.“ / „Přihlaste se k odběru novinek.“

Odkaz na stránku produktu

Do PR článku začleňte také odkaz na nějakou stránku z vašich webových stránek (můžete použít stránku produktu apod.). Díky odkazu se čtenář rovnou překlikne na stránku daného produktu a splní tak výzvu k akci.

Originální grafika

PR článek by měl obsahovat také grafiku, infografiku, obrázky, fotky či videa, které by měly střídmě prokládat odstavce. Originální grafika pozvedne atraktivitu vašeho článku.

Jak postupovat při tvorbě PR článku?

 

 1. Určete si konkrétní produkt nebo službu, o které budete psát a na kterou budete stavět vaše téma. Můžete psát i obecně o vaší firmě, značce, je to jen na vás.
 2. Určete si základní myšlenku, téma, na kterém budete stavět. Vymyslete, co konkrétního chcete lidem vyvrátit nebo o čem je chcete přesvědčit. Jsou ve vašem oboru nějaké mýty, které můžete vyvrátit? Je ve vašem oboru nějaké zajímavé téma, o kterém moc lidí neví?
 3. Vyberte si 2 – 3 klíčová slova, na které budete v případě SEO PR článku článek optimalizovat. Tato klíčová slova musí souviset s vaším oborem a tématem, o kterém píšete. K tomu budete potřebovat analýzu klíčových slov, která udává, na která klíčová slova se váš web zobrazuje. 
 4. Určete si cílovou skupinu článku – tedy PRO KOHO článek píšete, koho nejspíše bude zajímat a co konkrétně by ho mohlo zajímat, co se chce dozvědět – a podle toho váš článek koncipujte. Doporučuji určit si cílovou skupinu pro každý nový článek zvlášť. 
 5. Promyslete si základní strukturu článku a navrhněte si orientační osnovu. Zvolte nadpisy a konkrétní obsah odstavců.
 6. Vymyslete poutavý titulek, který zaujme na první pohled (v případě SEO PR článku by měl obsahovat zvolená klíčová slova). 
 7. Napište atraktivní perex (úvodní odstavec), do kterého vložte základní myšlenku vašeho textu (a zase vybraná klíčová slova).
 8. Vyberte vhodnou citaci, kterou vložte do článku. Citace by měla ideálně podporovat hlavní myšlenku vašeho článku.
 9. V obsahu nezapomeňte prezentovat přínosy produktu pro čtenáře a jeho výhody. Můžete zmínit i konkurenční výhody vaší značky / produktu, které podpoří vaše téma.
 10. Vymyslete výzvu k akci, která završí celé vaše téma, a přidejte odkaz na vaši webovou stránku. 

 

Rada na závěr

PR článek není nic složitého, pokud jde o jeho obsah nebo strukturu. Zbytečně si práci nekomplikujte, pište jasně, stručně a především srozumitelně. Nepište pro všechny, protože nakonec nebudete psát pro nikoho – ale zvolte si ke každému článku určitou cílovou skupinu, a tu se snažte článkem oslovit.

 

A pokud byste potřebovali s psaním PR článků pomoci, nebojte se nás oslovit a my vám rádi pomůžeme.

Autor

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

8. 5. 2023

Další příspěvky