Tvorba URL adres

DOMŮ > SEO > Tvorba URL adres

URL adresy

Dá se říct, že URL adresy nám popisují místo stránky nebo dokumentu pro návštěvníky a vyhledávače. Přátelské URL adresy z pohledu SEO faktorů jsou takové, které jsou vhodné jak pro návštěvníky, tak pro vyhledávače. Rozumně zvolená URL adresa je základem pro dobré SEO.

Pro volbu nejlepších URL adres stránek přátelských k SEO existuje několik zásad: 

  • Měly by být dobře čitelné a lehce zapamatovatelné.
  • Měly by mít jednotnou strukturu.
  • Měly by být co nejkratší a nejvýstižnější. 

 

Osvědčený postup tvorby vhodné URL struktury webu

Google říká, že – > „Struktura adres URL stránek by měla být co nejjednodušší. Zkuste svůj obsah uspořádat tak, aby byly adresy URL logicky uspořádány a maximálně srozumitelné lidem.“

To dává z logiky věci samozřejmě smysl, jak k tomu ale přistoupit? 

 

 

Příklad dobrého a špatného URL

Příklad dobré URL adresy: https://priklad.cz/struktura-url-adresy/

Příklad špatné URL adresy: https://priklad.cz/seo/struktura-vhodné-url-adresy-pro-vyhledavace/

Doufám, že rozdíl vidíte, a sami byste se dokázali bez většího přemýšlení rozhodnout pro dobrou a špatnou URL adresu.

 

Čitelné a lehce zapamatovatelné 

Potenciální zákazník nebo návštěvník vašeho internetového blogu by měl získat představu o obsahu, který se pod ním nachází, jen při pouhém pohledu na samotnou URL adresu. Návštěvník také mnohem raději klikne na URL adresu, které rozumí, pokud je schopen si URL adresu přečíst rychle bez většího přemýšlení a umí si představit, co se pod ní skrývá za obsah.

 

Klíčová slova v URL adrese

URL adresa by měla obsahovat hlavní nebo relativní klíčové slovo. Pomůžete tím vyhledávačům upřesnit, o jaký obsah se jedná. Návštěvník, který bude hledat právě klíčové slovo obsažené v URL adrese, na takovou stránku spíše klikne, protože má pocit, že je to přesně to, co hledá, a to vede ke zvýšení CTR – počtu prokliků na stránku.

Vyhněte se „stopslovům“ v URL 

Vyhněte se stopslovům  – znakům, slovům a gramatice, které nenesou žádný nebo jen malý lexikální význam, ve větě ale být musí. V běžné praxi tedy hovoříme především o předložkách a spojkách. Jsou to slova, která URL adrese nepřidávají žádnou hodnotu. Tato slova navíc URL adresu zbytečně prodlužují a dělají ji méně přehlednou a čitelnou, a pro uživatele těžce zapamatovatelnou.

 

Vyhněte se parametrům a rozšířením

Parametrem se rozumí např.: www.priklad.cz/index.php?product=331.

Rozšířením mám na mysli na konci URL .php, .html, .aspx.

Jak parametr, tak rozšíření jsou zcela zbytečné. Oba URL zbytečně prodlužují a uživateli ani prohlížeči o vaší stránce nepoví nic. URL se tak navíc stává méně čitelná pro uživatele, což může vést k menší pravděpodobnosti, že na ni uživatel klikne, což se odrazí také v CTR.

 

Nezahlcujte vaše URL adresy klíčovými slovy

Klíčové slovo nebo klíčová slova v URL adrese nesmí chybět, ale všeho s mírou. Nesmíte URL přecpat klíčovými slovy, zhoršíte tím její čitelnost, možná dokonce samotná URL přestane dávat smysl, co se pod ní vlastně skrývá. Takže do URL vkládat jedno hlavní klíčové slovo, případně druhé relativní klíčové slovo, které s hlavním souvisí, ne víc! 

 

Snažte se o krátké URL adresy

Návštěvníci i vyhledávače preferují krátké URL, tak jim vyhovte. Pokud bude adresa příliš dlouhá, návštěvník se v ní „ztratí“, přestane pro něj být čitelná, nezapamatuje si ji případně pro příště.

Nezapomeňte ale, že vaším cílem jsou čitelné a logicky uspořádané URL adresy. Tvorba krátkých URL adres je pouze technikou a není to váš primární cíl, kterého byste se měli držet. 

 

Musíte si zvolit jednotný způsob při vytváření nové URL adresy

Všechny URL adresy celého webu by měly mít jednotný tvar. 

Například https://priklad.cz/produkt/ anebo https://priklad.cz/produkt, tedy stanovit si hned na začátku a zcela jasně, zda chcete používat / (lomítko) na konci URL adresy, či nikoliv. Mít jasno v tom, jaké slova do URL adresy vložíte. Do URL adresy můžete vložit hl. klíčové slovo stránky anebo URL adresa = nadpis stránky.

https://blog.ewp.one/hlavni-klicove-slovo/

https://blog.ewp.one/nadpis-clanku-hlavni-klicove-slovo/

A vytvářet pak všechny URL adresy stejným principem a jednotně na celém webu.

 

Shrnutí URL adres

Měli byste si ujasnit, jakým způsobem budete vytvářet URL adresy pro všechny podstránky celého webu tak, aby byly jednotné. Dávejte si pozor, aby URL adresa neobsahovala zbytečná slova, která nemají žádný smysl. Pamatujte na to, že každá URL adresa by měla být v ideálním případě snadno zapamatovatelná pro návštěvníky a měla by obsahovat hlavní nebo relevantní klíčové slovo podstránky. URL adresa musí být srozumitelná a čitelná. 

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

20. 6. 2021

Další příspěvky