Správné používání nadpisů H1- H6

DOMŮ > SEO > Správné používání nadpisů H1- H6

Co jsou nadpisy? 

Nadpisy slouží pro rychlou orientaci na stránce. Vyhledávačům pomáhají pochopit strukturu a téma stránky, tedy co je důležité a čím se daná stránka zabývá. Na druhé straně stojí návštěvník, který na stránku přišel, a jemu nadpisy pomáhají v orientaci v textu. Uživatelé si očima rychle předčítají nadpisy, a pokud je nějaký z nich zaujme, přečtou si odstavec textu k nadpisu. Používají se tedy ke strukturování hierarchie stránky.

Nadpisy mají 6 stupňů. Existují nadpisy H1 až H6. Nadpisy téměř vůbec nemají roli v algoritmech vyhledávačů. Důležitou roli však hrají klíčová slova, která se v nadpisech nacházejí. Právě ta přispívají k relevanci s uživatelskými dotazy ve vyhledávačích a tím se samozřejmě zlepšuje hodnocení stránky a její pozice při relevantních výsledcích uživatelských dotazů.

Hierarchie nadpisů

Nadpisy by měly mít tzv. logickou strukturu. Nadpisy úrovní H1 až H6 byste měli používat v jakési logické posloupnosti. Stránka by měla vždy začínat nadpisem H1 a ostatní nadpisy by měly následovat postupně za sebou. Pro každou novou sekci použijete nadpis úrovně H2 a pro podsekce budete používat nadpisy H3.

Na mysli mám něco takového:

<h1>Toto je název stránky</h1>

<h2>Toto je první sekce</h2>

<h3>Toto je podsekce</h3>

<h2>Toto je druhá sekce</h2>

<h3>Toto je další podsekce</h3>

Nadpis H1

Nadpis H1 je nejdůležitější nadpis. Tento nadpis má popisovat hlavní téma celé stránky a měl by být jedinečný v rámci celého webu. Na stránku můžete umístit pouze JEDEN H1 nadpis. Nadpis H1 říká vyhledávačům, o čem stránka je, pomáhá pochopit obsah vaší stránky a zařadit stránku do tzv. vyhledávacích algoritmů. 

Délka nadpisu úrovně H1

Nadpis H1 nemá určenou minimální délku, avšak nesmí být ani příliš dlouhý. Podstatné je jen to, aby nadpis měl smysl. Obecně se jako nadpis H1 používá hlavní klíčové slovo nebo fráze pro danou stránku. 

Například, tento článek má hlavní klíčové slovo „nadpisy H1– H6“ a nadpis úrovně H1 obsahuje tutéž frázi. Stejně tak jako URL adresa tohoto článku. Více informací o umístění, začlenění a zvolení vhodných klíčových slov bude popsáno v samostatném článku, jelikož klíčová slova jsou opravdu hodně důležitá a potřebujete je skoro pro každý on-page faktor v rámci optimalizace vaší stránky.

Nadpisy H2 – H6

Nadpisy H2 – H6 se používají ke strukturování obsahu celé stránky. Nadpis H2 je taktéž hodně důležitý, měl by být použit vždy pro novou sekci. 

Například:

<h1> Tvorba webových stránek </h1> 

<h2> Postup tvorby webu</h2>

<h3> Podtitulek k „postup tvorby webu“</h3>

<h2> Co se stránkou dostanete? </h2> 

Nadpisy mohou také zlepšit pozici stránky ve vyhledávání.

Nadpisy totiž i dnes hrají velkou roli při určování relevance klíčových slov na uživatelské dotazy ve výsledcích vyhledávání.

Význam nadpisu v algoritmech se postupně  v průběhu let stále snižuje, nicméně nadpisy pořád hrají důležitou roli – vysílají jasný signál vyhledávačům, o čem stránka je, jaký je její obsah a samotné téma stránky. 

Shrnutí
Při psaní textu na stránce pamatujte na to, že byste měli používat nadpisy úrovní H2 až H6, a to postupně dle důležitosti informace, kterou nadpis uvádí. Nadpis jedné z úrovní byste měli používat minimálně každých 300 slov, pokud je nadpisů méně, vyhledávače už text začínají vyhodnocovat jako méně čitelný. Také pamatujte na to, že nadpisy by měly obsahovat klíčová slova a nadpis úrovně H1 můžete na stránce použít pouze jednou, a to ideálně úplně nahoře. Také by měl být tvořený hlavním klíčovým slovem stránky. 

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

20. 6. 2021

Další příspěvky