Kanonické URL adresy

DOMŮ > SEO > Kanonické URL adresy

Prvek rel = “canonical”, také nazývaný jako kanonická URL, je silným nástrojem v boji proti duplicitnímu obsahu v případě, že existuje více variant stejné stránky. 

Tento prvek Vám pomůže označit jednu variantu, kterou chcete mít zobrazenou ve výsledcích vyhledávání jako „hlavní“ neboli kanonickou.

Při používání kanonických URL adres se držte následujích pravidel: 

  • Do kanonické adresy zahrňte doménu včetně protokolu.
  • Pro každou stránku definujte maximálně jedno kanonické URL. 
  • Tag rel = “canonical” umístěte v sekci <head> HTML stránky.
  • Kanonická adresa musí vést vždy na indexovatelnou stránku.

 

 

Co je kanonická URL?

Kanonická URL je prvek ve zdrojovém kódu stránky označovaný jako rel = “canonical”, který pomáhá v boji proti duplicitnímu obsahu. V případě, že na stránce existuje několik stejných nebo hodně podobných stránek, kdy by Google jejich obsah vyhodnotil jako duplicitní, je kanonická URL nejlepším bojovníkem proti duplicitnímu obsahu. 

Kanonizace je proces, kdy vyberete ze všech stránek s podobným nebo stejným obsahem jednu stránku, která bude tzv. hlavní, a tu označíte za kanonickou URL prvkem rel = “canonical”.

Kanonické URL se také označují jako kanonický tag či jako kanonizované stránky. Pod vším se ale skrývá to samé, tedy kanonizování jedné URL z několika stránek, jejichž obsah by Google vyhodnotil jako duplicitní.

 

 

K čemu potřebujete kanonické URL?

Pomocí metody kanonizace, použití kanonické URL, můžete lehce předcházet problémům s duplicitním obsahem. Tyto problémy s duplicitním obsahem ovšem mohou nastat jak interně, tak externě. Pomocí kanonizace jste schopni vyřešit veškeré problémy s duplicitou. 

Kanonické URL sdělují prohlížečům jako je Google nebo Bing, které stránky mají ve vyhledávání zobrazit a naopak, které mají skrýt. Může nastat situace, že se prohlížeče rozhodnou kanonické URL ignorovat. Přesto vám je doporučuji používat, minimálně tak získáte kontrolu nad online zobrazením vašich stránek.

 

 

Jak kanonické URL vypadají?

Stěžejní je fakt, že návštěvníci a uživatelé, kteří na váš web přijdou, uvidí klasickou URL adresu dané stránky. Kanonická URL adresa slouží pouze pro vyhledávače a uživateli se nikdy nezobrazí. 

Naše kanonizovaná adresa se nastavuje v hlavičce webu. A vypadat to může takto:

<HTML>
<HEAD>
<link rel=”canonical” href=”https:/ /blog. ewp.one/” /> 

</HEAD>

 

 

Kdy kanonické URL použít?

Situace, kdy se kanonickou URL adresu nehodí použít, snad neexistuje. Vyhledávače na ně spoléhají, protože jim říkají, kterou stránku ve vyhledávání zobrazit a kterou naopak ne. Kanonická URL může odkazovat buď na odkaz té samé stránky, anebo na úplně jinou stránku. 

 

 

Kanonická URL odkazující sama na sebe

Jestliže použijete kanonickou URL na stránce, jejíž verze je pouze jedna, na které kanonickou URL nastavujete, kanonická URL musí odkazovat na tuto stránku, tedy na sebe sama. Tímto opatřením vyhledávačům řeknete, že z této stránky existuje pouze jedna verze a tu je potřebné indexovat. 

 

 

Kanonická URL odkazující na jinou stránku

Jestliže na doméně existuje více verzí jedné stránky podobného obsahu, zajistěte, aby z každé takové duplicitní stránky odkazovala kanonická URL na správnou stránku, tedy na stránku, kterou mají vyhledávače indexovat. 

 

 

Kde kanonické URL použít?

  • V případě, že se stránky liší jen nepatrně, což se označuje jako blízké duplikáty. 
  • Za předpokladu, že jste např. záměrně vytvořili více verzí jedné stránky.

 

Nepatrně odlišné stránky

V případě, že se stránky liší opravdu jen nepatrně, nazýváme je „blízké duplikáty“. Nejlepším případem pro tento případ blízkého duplikátu jsou e-shopy anebo jakékoli jiné velké, komerční weby, u kterých je toto docela častým problémem.

Například:

URL adresa e-shopu:

www.priklad.cz/boty/nike/men-38/

www.priklad.cz/boty/nike/men-38-red/

www.priklad.cz/boty/nike/men-38-blue/

Z příkladu vidíme, že ve druhém odkazu se pouze přidalo jedno slovo navíc a je vám už možná jasné, že jde o stránky, které budou mít obsah téměř stejný. 

Proto je dobré nastavit kanonické URL například takto: Na adrese www.priklad.cz/boty/nike/men-38-red/ a www.priklad.cz/boty/nike/men-38-blue/ si nastavíme kanonickou URL adresu www.priklad.cz/boty/nike/men-38/ a řeknete tím vyhledávačům, že mají indexovat pouze první stránku, a vyhnete se tak možné duplicitě.

 

 

Jak správně určit vhodný tvar kanonického URL?

Kanonické URL jsou pro webmastery opravdu mocný nástroj v boji proti duplicitním obsahům a vy byste se je měli také naučit používat a pracovat s nimi co nejdříve. Při práci s kanonickou URL je důležité držet se už vypozorovaných zásad, které nejlépe fungují. Předejdete tak problémům se správnou indexací kvůli duplicitnímu obsahu. 

  • Je nezbytností použít absolutní URL o stránce, kterou mají vyhledávače indexovat. Vyhledávače nesmí mít žádné pochybnosti. Takže URL uvádějte včetně protokolu HTTP/HTTPS.
  • Pro jednu stránku by měla být přirazena právě jedna kanonická URL. Nikdy ne dvě, vyhledávače by byly opět zmatené.
  • Umístěte ji do sekce mezi <head>. 
  • Kanonická URL adresa by měla vždy odkazovat na web, který je vyhledávači indexován.

Pozor! 

Kanonické URL mají své limity a své nevýhody 

I přesto, že jsou kanonické URL mocným a zcela bezpochyby úžasným nástrojem, mají své limity.

 

 

Kanonické URL přenesou pouze částečnou autoritu

Představte si, že máte stránku X a stránku Y. Budete chtít na stránce X nastavit kanonickou URL odkazující na stránku Y. Na stránku X však vede několik zpětných odkazů z internetu a stránka má tak svou autoritu. Kanonické URL tuto autoritu na stránku Y nepřenesou. Autoritu stránky pomocí kanonické URL přenést nelze. Objevují se pouze předpoklady, že se přenáší částečná autorita. 

Pokud chcete přenášet celou autoritu stránky, použijte přesměrování. 

Na stránky s podobným obsahem prostě jednoduše nastavíte přesměrování 301, díky kterému pokud uživatel na odkaz takové stránky klikne, automaticky ho to přesměruje na odkaz v přesměrování. Ale o přesměrování více v následujícím článku.

Takže si pamatujte, že kanonické URL mají nevýhodu v přenášení autority stránky z pohledu zpětných odkazů. Co jsou zpětné odkazy a co je autorita stránky, bude vysvětleno až v našem druhém dílu SEO kurzu a teď se tím nebudeme dále zabývat. 

Na závěr ještě zdůrazním: dávejte si pozor, pokud budete kanonické URL používat špatně, můžete tím webu hodně uškodit. Pokud bude mít stránka více než jednu kanonickou URL, Google takové stránky úplně ignoruje.

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

20. 6. 2021

Další příspěvky