Domů > SEO > Kanonické URL adresy

Kanonické URL adresy

Kategorie:

Autor:

Datum publikace:

06.20.2021

Autor:

Datum publikace:

06.20.2021

prvek rel = “canonical”, také nazývaný jako kanonická URL, je silným nástrojem v boji proti duplicitnímu obsahu v případě, že existuje více variant stejné stránky. 

Tento prvek vám pomůže označit jednu variantu, kterou chcete mít zobrazenou ve výsledcích vyhledávání jako „hlavní“ neboli kanonickou.

Při používání kanonických URL adresy se držte pravidel: 

– do kanonické adresy zahrňte doménu včetně protokolu

– pro každou stránku definujte maximálně jedno kanonické URL 

– tag rel=“canonical” umístěte v sekci <head> HTML stránky 

– kanonická adresa musí vést vždy na indexovatelnou stránku 

 

 

Co je kanonické URL?

Kanonické URL, prvek ve zdrojovém kódu stránky označovaný jako rel = “canonical”, pomáhá v boji proti duplicitnímu obsahu. V případě, že na stránce existuje několik stejných anebo hodně podobných stránek, kdy by Google jejich obsah vyhodnotil jako duplicitní, je kanonická URL nejlepším bojovníkem proti duplicitnímu obsahu. 

Kanonizace je proces, kdy vyberete ze všech stránek s podobným nebo stejným obsahem jednu stránku, která bude tzv. hlavní a tu označíte za kanonickou URL prvkem rel = “canonical”.

Kanonické URL se také označují za kanonický tag, kanonizované stránky, pod vším se vždy skrývá jen to jedno a jediné, tedy kanonizování jedné URL z několika stránek, které by Google obsah vyhodnotil jako duplicitní.

 

 

K čemu potřebujete kanonické URL?

Pomocí metody kanonizace, použití kanonické URL, můžete lehce předcházet problémům s duplicitním obsahem. Tyto problémy s duplicitním obsahem vám ovšem mohou nastat jak interní, tak externí. Pomocí kanonizace jste schopní vyřešit veškeré problémy s duplicitou. 

Kanonické URL sdělují prohlížečům jako je Google nebo Bing, které stránky mají ve vyhledávání zobrazit a naopak, které mají skrýt. Může nastat situace, že se prohlížeče rozhodnou kanonické URL ignorovat, přesto vám je doporučuji používat, minimálně vy tak získáte kontrolu nad online zobrazením vašich stránek.

 

 

Jak kanonické URL vypadají?

Důležitý fakt je, že návštěvníci, uživatelé, kteří na váš web přijdou, uvidí klasickou URL adresu dané stránky. Kanonická URL adresa slouží pouze pro vyhledávače a uživateli se nikdy nezobrazí. 

Naše kanonizovaná adresa se nastavuje v hlavičce webu. A vypadat to může takto:

<HTML>
<HEAD>
<link rel=”canonical” href=”https:/ /blog. ewp.one/” /> 

</HEAD>

 

 

Kdy kanonické URL použít?

Situace, kdy se kanonickou URL adresu nehodí použít, snad neexistuje. Vyhledávače na ně spoléhají, protože jim říkají, kterou stránku ve vyhledávání zobrazit a kterou naopak ne. Kanonické URL může odkazovat buď na odkaz té samé stránky, anebo na úplně jinou stránku. 

 

 

Kanonické URL odkazující samo na sebe

Jestliže použijete kanonické URL na stránce, jejíž verze existuje jen ta jedna, na které kanonickou URL nastavujete, kanonická URL musí odkazovat na tuto stránku, na sebe sama. Tímto opatřením vyhledávačům řeknete, že z této stránky existuje pouze jedna verze a tu je potřebné indexovat. 

 

 

Kanonické URL odkazující na jinou stránku

Jestliže na doméně existuje více verzí jedné stránky, podobného obsahu apod., zajistěte, aby z každé takové duplicitní stránky odkazovalo kanonické URL na správnou stránku, na stránku, kterou mají vyhledávače indexovat. 

 

 

Kde kanonické URL použít?

  • V případě, že se stránky liší jen nepatrně, což se označuje jako blízké duplikáty. 
  • Za předpokladu, že jste např. záměrně vytvořili více verzí jedné stránky.

 

Nepatrně odlišné stránky

V případě, že se stránky liší opravdu jen nepatrně, nazýváme je „blízké duplikáty“. Nejlepším případem pro tento případ blízkého duplikátu jsou e-shopy anebo jakékoliv jiné velké, komerční weby, u kterých je toto docela dost častým problémem.

Například:

Url adresa e-shopu 

www.priklad.cz/boty/nike/men-38/

www.priklad.cz/boty/nike/men-38-red/

www.priklad.cz/boty/nike/men-38-blue/

Z příkladu vidíme, že ve druhém odkazu se pouze přidalo jedno slovo navíc a je vám už jasné, že jde o stránky, které budou mít obsah téměř stejný. 

Proto je dobré nastavit kanonické URL například takto: Na adrese www.priklad.cz/boty/nike/men-38-red/ a www.priklad.cz/boty/nike/men-38-blue/ si nastavíme kanonickou URL adresu www.priklad.cz/boty/nike/men-38/ a řeknete tím vyhledávačům, že mají indexovat pouze první stránku, a vyhnete se tak možné duplicitě.

 

 

Jak správně určitě vhodný tvar kanonického URL?

Kanonické URL jsou pro webmastery opravdu mocný nástroj v boji proti duplicitním nástrojům a vy byste se je měli také naučit používat a pracovat s nimi co nejdřív. Při práci s kanonickou URL je důležité  držet se už nějakých vypozorovaných pravidel, které nejlépe fungují a předešli jste tak problémům se správnou indexací kvůli duplicitnímu obsahu. 

  • Je nezbytností použít absolutní URL o stránce, kterou mají vyhledávače indexovat. Vyhledávače nesmí mít žádné pochybnosti. Takže URL uvádějte včetně protokolu HTTP/HTTPS.
  • Pro jednu stránku by měla být přirazena právě jedna kanonická URL. Nikdy ne dvě, vyhledávače by byly opět zmateny.
  • Umístěte ji do sekce mezi <head>. 
  • Kanonická URL adresa by měla vždy odkazovat na web, který je vyhledávači indexován.

Pozor! 

Kanonické URL mají své limity a své nevýhody 

I přesto, že je nástroj kanonické URL mocným a zcela bez pochyby úžasným nástrojem, má své limity.

 

 

Kanonické URL přenesou pouze částečnou autoritu

Představte si, že máte stránku X a stránku Y. Budete chtít na stránce X nastavit kanonickou URL odkazující na stránku Y. Na stránku X však vede několik zpětných odkazů z internetu a stránka má jakousi svoji autoritu stránky. Kanonické URL tuto autoritu na stránku Y nepřenesou. Autoritu stránky pomocí kanonické URL přenést nejde. Jsou pouze předpoklady, že se přenáší částečná autorita. 

Pokud chcete přenášet celou autoritu stránky, použijte přesměrování. 

Na stránky s podobným obsahem prostě jednoduše nastavíte přesměrování 301, díky kterému pokud klikne uživatel na odkaz takové stránky, automaticky ho to přesměruje na odkaz v přesměrování. Ale o přesměrování si budeme povídat v dalším článku.

Takže si pamatujte, že kanonické URL mají nevýhodu v přenášení autority stránky z pohledu zpětných odkazů. Co jsou zpětné odkazy a co je autorita stránky, bude až v našem druhém dílu SEO kurzu a teď se tím nebudeme dále zabývat. 

Na závěr ještě dodám: dávejte si pozor, pokud budete kanonické URL používat špatně, můžete tím webu hodně uškodit. Pokud bude mít stránka více než jednu kanonickou URL, Google takové stránky úplně ignoruje.

0/5 (0 Reviews)
[dssb_sharing_buttons _builder_version=“4.9.1″ _module_preset=“default“][dssb_sharing_button share_text=“Sdílet na Facebook“ _builder_version=“4.9.1″ _module_preset=“default“][/dssb_sharing_button][dssb_sharing_button social_network=“twitter“ share_text=“Sdílet na Twitter“ _builder_version=“4.9.1″ _module_preset=“default“][/dssb_sharing_button][dssb_sharing_button social_network=“linkedin“ share_text=“Sdílet na LinkedIn“ _builder_version=“4.9.1″ _module_preset=“default“][/dssb_sharing_button][/dssb_sharing_buttons]

Nejnovější