Jak na úspěšný obsah z pohledu SEO? Řiďte se pravidly E-E-A-T

DOMŮ > SEO > Jak na úspěšný obsah z pohledu SEO? Řiďte se pravidly E-E-A-T

Kvalitní obsah si vyžaduje mnohem více, než byste možná čekali. K jeho posuzování přistupuje komplexně i Google, který zavedl koncept E-E-A-T, aby svým uživatelům poskytl skutečně kvalitní odpovědi na jejich dotazy. Co znamená zkratka E-E-A-T a proč je pro SEO vašeho webu důležitá? To se dozvíte v tomto článku.

Koncept E-E-A-T

E-E-A-T je koncept, který shrnuje pokyny a kritéria, která Google využívá k hodnocení kvality webových stránek a jejich obsahu. Google s ním přišel v roce 2018 v podobě E-A-T a v roce 2022 ho rozšířil na E-E-A-T. Obecným posláním společnosti Google je svým uživatelům poskytovat ty nejpřesnější a nejrelevantnější výsledky vyhledávání, proto zavedl tento koncept. Pomáhá totiž Googlu rozhodovat o relevanci a kvalitě obsahu na internetu a určuje, jak by se daný obsah měl umístit v SERP.

Co znamená zkratka E-E-A-T?

Zkratka E-E-A-T obsahuje čtyři klíčové faktory pro posouzení relevance obsahu:

 • E – Expertise – odbornost,
 • E – Experience – zkušenost,
 • A – Authoritativeness – autorita,
 • T – Trustworthiness – důvěryhodnost.

Jednotlivé faktory E-E-A-T

Odbornost (Expertise)

Kritérium odbornosti Google hodnotí jako jedno z nejdůležitějších kritérií, které hodnotí dovednosti a znalosti tvůrce obsahu. Ty jsou při tvorbě kvalitního a relevantního obsahu zásadní. Odbornost tedy označuje úroveň znalostí, dovedností a zkušeností v určitém oboru. Proto webové stránky, které mají úroveň odbornosti ve svém oboru vysokou, mají větší pravděpodobnost, že se ve výsledcích vyhledávání umístí výše než ty, u kterých není odbornost prokazatelná. Pro prokázání odbornosti pomůže vždy uvést celé jméno autora článku a třeba i krátký popis jeho zkušeností v oboru. Dalším prvkem může být třeba přidání odkazu na jeho LinkedIn.

Zkušenost (Experience)

Druhým faktorem je faktor zkušenosti, který Google vysvětluje jako odbornou schopnost tvůrců obsahu a jejich hlubokou znalost dané problematiky. Zkušeností se myslí především to, jak dobře dané téma znáte a zda se jím zabýváte už delší dobu. Google díky tomu dokáže posoudit, zda jste kompetentní čtenáři skutečně poradit. Nejlepším způsobem, jak toto prokázat je, pokud píšete obsah na základě vlastních zkušeností s produktem či službou, nebo pokud vycházíte z vlastních zážitků. Při tvorbě obsahu můžete svou zkušenost zvýšit například certifikáty, fotografiemi či zvukovými záznamy, které vaši zkušenost prokáží.

Autorita (Authoritativeness)

Autorita se týká především pověsti autora i webové stránky, na které se obsah nachází. Google ji vysvětluje jako rozsah, ve kterém je webová stránka známá jako důvěryhodný zdroj pro určité téma. Za autoritativní můžeme považovat například známé osobnosti v oboru, specialisty nebo třeba také důvěryhodné instituce. Autoritu si můžete získat například dobrou obsahovou strategií, díky které vysvětlíte téma v celé jeho šířce a nebo třeba tvorbou případových studií, které vaši autoritu taktéž podpoří. Dalším způsobem, jak působit autoritativně, je určitě získat množství kvalitních zpětných odkazů. Dobře nastavený linkbuidling vám pomůže celkovou autoritu vašich stránek zvýšit.

Důvěryhodnost (Trustworthiness)

Důvěryhodnost spojuje všechny předchozí faktory. S rostoucí odborností roste i vaše autorita, což samozřejmě podporuje i celkovou důvěryhodnost vašeho obsahu. Jelikož nedůvěryhodné stránky mají automaticky nižší E-E-A-T bez ohledu na jejich autoritu či odbornost, je právě důvěryhodnost tím nejzásadnějším faktorem. Abyste si vybudovali důvěryhodnost, je potřeba se vyhnout zavádějícímu či nepravdivému obsahu a komunikovat transparentně. Google v tomto případě však neposuzuje pouze obsah, ale i další aspekty vaší stránky v celé její komplexnosti. Příkladem může být bezpečnost vašich platebních brán, formulace zásad ochrany osobních údajů nebo třeba uvádění relevantních zdrojů.

Stejně jako například při tvorbě závěrečné práce na vysoké škole, i z pohledu SEO při tvorbě obsahu na webové stránky je důležité zahrnout nějaký nový přínos. Nezapomínejte však na to, že uživatelé na internetu neudrží pozornost moc dlouho, vždy se proto snažte dát svému obsahu zábavnou a poutavou formu. 

Proč je důležité koncept E-E-A-T řešit?

Protože neodmyslitelnou součástí SEO webu je vždy kvalitní obsah. A jak ho dosáhnout? S tím vám pomůže právě koncept E-E-A-T. Díky tomuto konceptu nám Google poskytuje v zásadě detailní informace o tom, co považuje za důvěryhodný a vysoce kvalitní obsah. Pokud tedy Google najde stránku, která obsahuje gramatické chyby, spamové odkazy či nepravdivé informace, poohlédne se někde jinde a stránka získá nízké hodnocení. Kvůli tomu získá nižší místo ve výsledcích vyhledávání, a tím pádem také nižší návštěvnost, viditelnost a také menší počet konverzí.

Pokud chcete, aby vaše stránka získala vyšší hodnocení a tím pádem také vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a zvýšil se vám počet konverzí, je důležité váš obsah konceptu E-E-A-T přizpůsobit.

Jak přistupovat k obsahu z hlediska E-E-A-T ?

Čím více kvalitního obsahu na vašem webu Google indexuje, tím relevantnějším a důvěryhodnějším se váš web v určitém oboru stává. Co dělat pro to, abyste u vyhledávače obstáli a získali si tak větší důvěryhodnost?

 1. Ohlídejte si gramatické i faktické chyby. Důvěryhodnost získáte obsahem s pravdivými informacemi ve správné podobě.
 2. Budujte kvalitní zpětné odkazy. Pokud totiž získáte zpětný odkaz od vysoce relevantního zdroje, Google to bude považovat za signál, že je váš obsah hodnotný.
 3. Nezapomínejte zmínit autory. Vždy uvádějte jména autorů a specialistů, kteří tvoří váš obsah, nejlépe s krátkým popisem jejich zkušeností.
 4. Usnadněte svým návštěvníkům možnost vás kontaktovat. Kontakt na vás by měl být vždy dobře viditelný a snadno přístupný, použít můžete i tlačítka, která rovnou vytočí vaše číslo.
 5. Myslete na uživatelskou přívětivost. Tvořte vaše stránky tak, aby z nich uživatelé předčasně neodcházeli.
 6. Zveřejněte recenze. Jedním z důležitých zdrojů informací při hodnocení pověsti firmy jsou právě recenze.
 7. Vytvářejte přínosný obsah. Takový, který bude psaný lidmi pro lidi, a který bude originální a užitečný.
 8. Pravidelně obsah svých stránek aktualizujte. Jedním z kritérií v posuzování kvality obsahu je i jeho aktuálnost. Proto i když jste jednou kvalitní obsah napsali, neznamená to, že bude kvalitní navždy.
 9. Doložte použité zdroje a pracujte s citacemi. Právě pomocí citování použitých zdrojů dáváte Googlu najevo, že jste provedli podrobnou analýzu dané problematiky.

Shrnutí

 • Díky konceptu E-E-A-T Google poskytl podrobné informace o tom, podle jakých kritérií hodnotí relevanci a kvalitu obsahu webových stránek.
 • Zkratka E-E-A-T vyjadřuje faktory pro hodnocení kvality obsahu, jsou jimi: odbornost, zkušenost, autorita a důvěryhodnost.
 • Všechny tyto klíčové faktory spolu navzájem souvisí a posilují se. Společně tak tvoří komplexní hodnocení kvality a důvěryhodnosti obsahu.
 • Organický dosah vašich stránek zajistí právě koncept E-E-A-T. Pravidla, kterými se budete řídit, vám pomohou dosáhnout vyššího hodnocení vašich stránek Googlem, čímž si vaše stránka získá vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, tím i větší návštěvnost a zvýšení konverzí.
 • Jedním z nejdůležitějších faktorů při posuzování relevance a kvality obsahu je jeho přínos. Pište srozumitelně a pro vaše čtenáře a vždy myslete na to, v čem je váš obsah pro ně užitečný.

 

 

 

 

 

Autor

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

31. 10. 2023

Další příspěvky