Ideální popis stránky

DOMŮ > SEO > Ideální popis stránky

Popis stránky

Meta description je stručný popis stránky, jinak nazývaný také jako SEO popis.

V jedné nebo dvou větách popisuje, o čem daná stránka je. Dá se říct, že se jedná o jakýsi shrnující obsah celé stránky. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání hned pod nadpisem stránky. Z hlediska výkonnosti webu se jedná o důležitý prvek.

 • Délka meta description by měla být něco mezi 70 až 155 znaky.
 • Měl by být čtivý a obsahovat hlavní klíčová slova stránky.
 • Každá stránka, kterou vyhledávače indexují, by měla mít vlastní jedinečný popisek.

 

Vlastnosti ovlivňující kvalitu meta description

 Srozumitelnost

 • Stejně jako u názvu stránky i popis píšete pro uživatele. Je to rozhodující faktor, zda na vaši stránku uživatel klikne, či nikoli.
 • Používejte malá i velká písmena (pro to, co chcete zdůraznit). Vyhněte se zbytečným znakům, jako jsou pomlčky (-), čárky (,) nebo svislé čáry (|). Především pište názvy tak, aby byly informativní a srozumitelné pro uživatele.
 • Výborná srozumitelnost a jasnost. Na tak malém prostoru se musíte dostat k jádru věci – co je podstatou vaší stránky.

 

Relevantní klíčová slova

 • Pro správný popis každé stránky použijte relevantní klíčová slova. Popis byste měli složit z klíčových slov, která jsou umístěna i v samotném textu či v nadpisech apod.
 • Google ve vyhledávacích dotazech uživatelů zvýrazňuje klíčová slova v URL a v meta description. To sice neovlivňuje pozici stránky ve vyhledávání, ale ovlivňuje míru prokliku (CTR) uživatelů na stránku a tento faktor už pozici stránky ovlivňuje.

 

Informační přínos

 • K tomu, aby se návštěvníci vašeho webu stali zákazníky, je stačí trochu povzbudit.
 • Důležité je, aby váš meta description obsahoval nějakou výzvu k akci. Jinými slovy aby vybízel návštěvníky koupit si váš produkt, nebo vás kontaktovat.
 • Důležité je návštěvníkovi také sdělit, proč by si měl koupit váš produkt či kontaktovat právě vás. Dát mu důvod vybrat si právě vás.
 • Meta description by měl obsahovat nějaký přínos či jedinečný prodejní argument.

 

Jedinečnost

 • Každý meta description by se měl na webu vyskytovat jen jednou a každá stránka by měla mít tedy svůj vlastní meta description. Pokud nemá každá stránka jedinečný meta description, vyhledávače i uživatelé si mohou myslet, že jde o jakousi duplicitní stránku webu.  Pro vyhledávače duplicitní obsah znamená jeho vyloučení z vyhledávání.

U pravidel pro meta description platí obdobná pravidla jako u nadpisu stránky s tím rozdílem, že meta description je značně delší než nadpis.

 

Shrnutí

Obecně si pamatujte, že SEO popis neboli meta description by měl mít jakousi shrnující povahu a mělo by jít o obsah v max. 3–4 větách celé stránky. V tomto obsahu stránky byste měli zahrnout hlavní nebo alespoň relevantní klíčové slovo a na konci SEO popisu by měla být jasná výzva k akci.

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

20. 6. 2021

Další příspěvky