Důležitost kvalitních textů

DOMŮ > Texty > Důležitost kvalitních textů

Proč text?

Každé podnikání na světě potřebuje svoji prezentaci a mít ji v online světě je v dnešní době nutností. Vaší prezentací může být dobré jméno firmy, reklamy, reference, obsah na vašich stránkách atd. Toto všechno se dá pomocí kvalitních textů vybudovat.

Texty totiž nejsou na stránkách pouze z toho důvodu, aby je zaplnily, ale mají i své důležité a nenahraditelné role. Například pro získávání zákazníků a klientů mají kvalitní texty obrovský vliv, ale jak na ně?

To si popíšeme pomocí rozdělení do několika fází, ve kterých se člověk v online světě s vaším textem setká.

Zaujměte je na první pohled

V první fázi musíte člověka zaujmout tak, aby na vaší stránku vůbec klikl. Pokud si člověk vyhledá na internetu nějaký dotaz, vyhodí mu to spoustu výsledků. A tady nastupuje SEO titulek a popis vaší stránky, tedy první text, se kterým přijde člověk do kontaktu.

U takového textu samozřejmě záleží na správném použití pravidel SEO, ale zároveň také na atraktivitě titulku i popisu. Pokud titulek a popis nebudou zajímavé, budou špatně napsané nebo tam budou gramatické chyby, člověk je tím spíše přehlédne a raději půjde na jinou stránku. Pokud ale naopak vyvoláte svým titulkem či popisem v člověku zvědavost, tak na vaší stránku klikne.

Udržte si je

Druhou fází a zároveň tou nejcitlivější, je udržet si člověka na vaší stránce. Rozhodují vteřiny. Lidé napoprvé nečtou texty na internetu úplně dopodrobna, spíše očima těkají po textu a hledají záchytné body, které jsou pro ně důležité. Různá slova, nadpisy, cokoli, co na stránku přišli hledat. Až pokud objeví všechno, co hledali a uspokojili tak své potřeby, pak se začtou podrobněji.

To je také důvod, proč texty členit – používat nadpisy, odstavce, zvýrazňovat důležitá slova. To lidem pomáhá se v textu rychleji zorientovat a posoudit tak, zda je pro ně text přínosný či nikoli. Až potom, co se na stránce celkově zorientují, pak teprve nastupuje nějaké podrobnější čtení.

Buďte relevantní

Poté, co si člověk ujasní strukturu vaší stránky, přichází na řadu podrobné čtení. V této fázi však stále nemáte vyhráno. Tady totiž přichází kámen úrazu v podobě smysluplnosti vašeho textu jako celku. Nyní už nepochodíte pouze s členěním textu a s nadpisy, jelikož teď už člověk analyzuje a kritizuje každé slovo. Není to asi tak děsivé, jak se to zdá, ale tak nějak to skutečně funguje.

Váš text musí dávat smysl v kontextu vašeho celého obsahu – musí být pravdivý, přínosný a relevantní. Příliš text „okecávat“ není dobré, na druhou stranu mít text příliš strohý také ne. Klíčová je optimální míra obsahu – sdělit to, co je důležité a něco navíc, ale nehýřit informacemi až příliš.

Doveďte je do cíle

Pokud jste prošli i minulou fází, pak je na řadě přivést vaše zájemce k vašemu cíli. Ať už je vaším cílem cokoli (prodat, obrátit, přesvědčit,…), tak text musí být postavený tak, aby zájemce postupně malými krůčky dovedl až tam, kde ho chcete mít. Jednoduše, hladce, nenásilně. Kvalitní text má totiž schopnost stanovit zájemci určité hranice, kterých si ani nevšimne. A to je přesně ono.

Text by měl působit nevinně, jakože má člověk „na výběr“, ale zároveň pevně zájemce přesvědčit, že je to přesně to, co potřebuje. A to je mimochodem také podstata marketingu a reklamy.

Vybudujte si povědomí o vaší firmě

Pokud u vás zákazník nakonec nakoupil či splnil jakýkoli jiný stanovený cíl, pak máte vyhráno. Váš text ho k tomu dovedl. V tuto chvíli přichází ještě bonus v podobě vybudování povědomí o vaší značce.

Pokud byl zákazník s vaším produktem/službou spokojený, je tu pravděpodobnost, že se bude vracet, a co víc – že vás doporučí někomu dalšímu. Vy si tak můžete celkem spolehlivě vybudovat své jméno v online světě a zákazníci vám budou neustále přibývat.

 

A vidíte, tohle všechno díky kvalitním textům. Tak co, chcete také kvalitní texty?

 

 

Autor

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

25. 4. 2022

Další příspěvky