Jak jsme sestavili web pro tři projekty v jednom

DOMŮ > Případové studie > Jak jsme sestavili web pro tři projekty v jednom

Žádná výzva pro nás není překážkou. O tom jsme se přesvědčili u jedné z našich klientek, které jsme vytvořili komplexní webovou stránku spojenou s e-shopem, která prezentuje tři projekty. A jak se nám to povedlo se dozvíte níže.

Kdo je náš klient?

Whyknotladies je jedním z našich nejzajímavějších projektů, na kterých jsme se podíleli. Jeho obsah tvoří tři základní části – performance, ženský leadership a partnerství, které dohromady spojuje jeden jediný sport, a to námořní jachting. Performance je oblast projektu, ve které se skupinka mladých žen soustředí na námořní jachting jako takový – společně pravidelně trénují a účastní se závodů. V oblasti ženského leadershipu zase společně diskutují otázku žen ve vedení a jejich cílem je oslovit všechny, kteří toto téma považují za důležité a chtějí či dokáží v této oblasti přispět. Poslední částí projektu Whyknotladies je navazování nových spoluprací s potenciálními partnery či sponzory, kterým pomáhají se zviditelnit.

Cíl klienta

Vzhledem ke komplexnosti celého projektu klientka požadovala plnohodnotný web, který bude mít silnou informační hodnotu nejen pro stávající klienty, ale i pro ty potenciální. Cílem byla webová stránka strukturovaná tak, aby všechny tři části projektu prezentovala ve stejné míře a jednotně. Klientka chtěla v rámci webu také jednoduchý e-shop, na kterém může prodávat svůj merch.

Cesta k dosažení cílů

Dostali jsme již vypracované logo, které nám posloužilo jako dobrý základ pro grafiku webu. Zpracovali jsme blokový návrh stránky, který stanovil základní strukturu webu. Zároveň jsme připravili grafický manuál a navrhli kompletní grafický vzhled jednotlivých stránek. Některé části webové stránky jsme zpracovali na míru a jsou tak čistě vývojovou záležitostí. Webovou stránku jsme pak vyplnili novými texty.

Výsledky

Vznikla webová stránka, která je komplexní, ale zároveň si zachovala jednotnou strukturu. Zvolené barvy a grafický styl podtrhují identitu projektu jako takového. Stávající klienti mají na webu informace o plánovaných akcích a dalších událostech. Noví klienti mají díky stránce možnost se jednoduše k projektu připojit. Celý web byl také stavěný tak, aby se dal jednoduše spravovat.

Shrnutí

Požadavkem klientky bylo vytvořit webovou stránku, která se bude moci věnovat všem třem projektům rovnoměrně. Díky promyšlené struktuře a snadnému spravování jsme vytvořili praktickou webovou stránku, která naší klientce pomáhá v rozvoji jejích projektů.

Připravil

Tým Webbo

Vypracoval/a

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

16. 8. 2023

Další příspěvky