Jak jsme přivedli nové zákazníky díky SEO

DOMŮ > Případové studie > Jak jsme přivedli nové zákazníky díky SEO

Tato případová studie prokazuje, že k dosažení velkých výsledků není vždy potřeba velkého úsilí. I s poměrně jednoduchou, ale efektivní SEO strategií v kombinaci s výběrem správných klíčových slov může vaše stránka dosáhnout prvních pozic ve výsledcích vyhledávání na požadovaná klíčová slova.

Kdo je náš klient?

Taxislužba Taxitax.sk vznikla za účelem poskytování osobní přepravy a pronájmu luxusních vozidel značky Mercedes Benz s řidičem podle individuálních potřeb každého klienta. Mají ambici nabízet v této oblasti nejlepší služby. Jejich hlavním cílem je poskytovat svým zákazníkům komplexní servis s důrazem na maximální komfort, bezpečnost, spolehlivost a flexibilitu.

Cíl klienta

Cílem společnosti Taxitax.sk bylo primárně zvýšit počet nových zákazníků z organického vyhledávání. Zároveň chtěli zvýšit zobrazovanou pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání na důležitá klíčová slova. Naším cílem tedy bylo nastavit jim maximálně účinnou SEO strategii. Ta přirozeným způsobem zvýší úspěšnost jejich webových stránek i bez nutnosti placené reklamy.

Cesta k dosažení cílů

Nejprve jsme vypracovali analýzu klíčových slov a ve spolupráci s klientem vybrali ta klíčová slova, která měla největší potenciál (měla dostatečnou hledanost, byla pro klienta zásadní a zároveň měla snesitelnou míru konkurence). Následovalo vyřešení technického SEO a práce s obsahem a klíčovými slovy v rámci jednotlivých stránek. Celková postupná práce na tomto projektu trvala cca 2 měsíce a následně se začaly dostavovat první výsledky.

Výsledky

V období od 12. 12. 2021 – 30. 9. 2022 jsme sledovali výsledky naší SEO strategie. Situaci v tu dobu komplikoval COVID-19 a proto se naše funkční SEO strategie stala primárním způsobem, kterým klient denně získával nové zákazníky.

Ke 30. 9. 2022 jsme zaznamenali pomyslný vrchol naší optimalizace – webová stránka dosáhla v zásadě prvních pozic ve výsledcích vyhledávání na důležitá klíčová slova.

Shrnutí

Znovu jsme se na tomto příkladu přesvědčili, že volba funkční SEO strategie a výběr správných klíčových slov z analýzy může znamenat velký úspěch i v poměrně konkurenčním prostředí. První pozice ve výsledcích vyhledávání na konkrétní klíčová slova tak lze zajistit i bez většího úsilí v SEO nebo hloubkového linkbuildingu. Stačilo proto splnit technické a obsahové SEO parametry k dosažení požadovaných cílů.

Připravil

Tým Webbo

Vypracoval/a

Matúš Ondruššek

Datum publikace

11. 6. 2023

Další příspěvky