Jak jsme přetvořili web z neosobního na autentický

DOMŮ > Případové studie > Jak jsme přetvořili web z neosobního na autentický

Tato případová studie popisuje jednu z mála situací, při které jsme netvořili zcela nový web, ale předělali již existující stránky. A to z neosobního moderního stylu na hravý a autentický design, který se přiblížil cílové skupině našeho klienta blíže. A jak se nám to povedlo?

Kdo je náš klient?

Naším klientem je Spolek Rodičem jinak, který vznikl zejména pro potřeby pěstounských rodin. Jeho hlavní činností je práce s rodinou jako celkem, podpora pěstounských rodin a poskytování výchovné a poradenské péče pečujícím osobám. Posláním spolku je především naplnění potřeb pěstounských rodin, což provádí prostřednictvím činností vedoucí ke komplexní pomoci a podpoře těchto rodin s důrazem na osvětovou a vzdělávací činnost.

Cíl klienta

Klient za námi přišel s tím, že jeho webu něco chybí a přál by si celé své webové stránky oživit. Kladl velký důraz na použití ilustrací a celkové přiblížení designu stránek cílové skupině tak, aby se tam jeho cílová skupina cítila dobře. Nový design a strukturu stránek nechal na nás. Původní webové stránky si zobrazíte zde.

Cesta k dosažení cílů

My jsme se do tohoto projektu vrhli se zápalem. Kompletně jsme změnili strukturu původního webu tak, aby byla jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Celý web prošel kompletním redesignem v duchu jejich původního loga. Navrhli jsme nový grafický manuál, vytvořili prvotní grafické návrhy a nakreslili ilustrace, které podtrhují hravost a autenticitu celého spolku.

Výsledky

Z původního webu v neosobním duchu vznikla jednoduchá, originální, ale především hravá webová stránka, která je maximálně přizpůsobená pro cílové publikum klienta. Zvolené barevné schéma a originální ilustrace dodávají webové stránce autenticitu a celkově web oživují. Webovou stránku v novém vzhledu naleznete zde.

Shrnutí

Moderní webové stránky, které jdou s dobou, nemusí být vždy tou pravou volbou. I v dnešním online světě pořád platí, že originalita a autenticita je tím prvním, na co je dobré myslet při tvorbě webových stránek.

Připravil

Tým Webbo

Vypracoval/a

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

24. 10. 2023

Další příspěvky