Zrušení Google Analytics Universal a nástup Google Analytics 4

DOMŮ > PPC > Zrušení Google Analytics Universal a nástup Google Analytics 4

Zrušení Google Analytics Universal

Trend neustálého omezování získávání dat bude mít stále větší a citelnější dopad na nasbíraná data. Nemůžeme proto zabránit mezerám a dírám v datech. Trh mobilních aplikací také neustále roste. To jsou bezpochyby jedny z hlavních důvodů vzniku nové verze Google Analytics 4 (GA4).

Google 16. Března 2022 oznámil oficiální ukončení služby Google Analytics Universal (UA). Služba bude v provozu do 1. července 2023. Pro uživatele Google Analytics 360 pak ještě další 3 měsíce. Po jejím ukončení nedojde ke ztrátě dat, ale nebude možné do stávajících účtů sbírat data nová.

První verze z roku 2019, označována jako beta verze web + app, se stala předchůdkyní aktuální verze GA4, která vyšla oficiálně na podzim roku 2020. 

Google Analytics 4 v porovnání s UA

Služba GA4 je pro analytiky pravděpodobně přelomová. Všechny dřívější verze Analytics se vyznačovaly vylepšeními pro analytiky pracující na webových stránkách. GA4 je něco úplně jiného než původní Google Universal. GA4 mění pohled, jakým se na získaná data díváme, a taky předpokládají trend neustále zhoršujícího se získávání dat a také větších nepřesností v nasbíraných datech. 

Nový datový model 

Nové GA4 nejsou inovativní pouze funkcemi, které přináší. V první řadě vnáší do přemýšlení nad daty úplně novou filozofii – třeba návrhem měření či prací s výslednými daty.

Nejzásadnější změnou je tedy pochopitelně samotný datový model, se kterým nové GA4 pracují. Původní Google Universal pracovaly v datovém modelu především s návštěvami. Návštěvy byly hlavní jednotkou – jakýmsi středobodem. Neustále jsme slyšeli:

  • Počet návštěv
  • Průměrná doba návštěvy 
  • Konverzní poměr, který vycházel z poměrů konverzí a návštěv

Narozdíl od Google Universal nové GA4 přinášejí úplně odlišný „event-based“ přístup. Všechno, co se na webu stane, je událost – např. uživatel přišel na stránku, odscrolloval na konec stránky, proklikl se ze stránky kampaně, podíval se na nějaký produkt atd. Zkrátka každá akce je událost. Sledujeme tedy jednotlivé události narozdíl od původně sledovaných počtů návštěv.  

V GA4 metriku návštěv také najdeme (není tedy definitivní konec návštěvám), ale neřadí se mezi důležité metriky.

Definice návštěvy (UA)

Jedna návštěva (session) v UA znamená sadu několika interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby. Návštěvu vykoná uživatel a ta může zahrnovat například zobrazení stránek, scrollování, transakce v e-shopu atd.

Návštěva je automaticky ukončena v případě, že:

  • je uživatel 30 minut bez aktivity nebo je po půlnoci
  • uživatel na web přijde z jiné kampaně (například z odkazu na doméně 1priklad.cz), a pokud ihned navštíví jinou stránku (například otevře paralelně novou kartu v prohlížeči a otevře doménu 2priklad.cz), ze které se přes odkaz překlikne na vaší stránku – v tu chvíli je připsána návštěva doméně 2priklad.cz 

Definice události (GA4)

Veškerá data, která GA4 zobrazují v přehledech, pocházejí z události. Uživatelé spouští události při interakci s vaším webem. Uživatel během jedné návštěvy vykoná několik různých událostí. Například scrolluje stránkou, rozklikne podrobnosti, překlikne se na další stránku, odešle formulář atd.

V GA4 skončí událost po 30 minutách nečinnosti uživatele. Při změně kampaně, ze které uživatel přijde, se narozdíl od UA při GA4 nevytvoří nová událost. Je tedy třeba mít na paměti, že v delším období u GA4 můžete mít menší návštěvnost než u UA.

Hlavní výhody GA4 

Export dat do BigQuery 

Dostat Raw data do BigQuery bylo možné do příchodu GA4 pouze v placené verzi Google Analytics 360. Momentálně to vypadá, že Google ve službě GA4 ponechá funkcionalitu exportu neagregovaných dat. 

BigQuery je obrovský warehouse na Cloudu, kde se ukládají data, a vy se tak stáváte jejich vlastníky. BigQuery je databáze využívající Google úložiště a výpočetní sílu přístupnou přes Google Cloud. Umožňuje pokročilé analýzy, např. vlastní atributy nebo sledování dlouhodobých hodnot zákazníků.

GA4 mají konektor pro BigQuery zdarma a napojení je snadné – jako např. u Google Ads. U UA bylo nutné pro export naprogramovat vlastní konektor.

Funkce Analysis Hub – Explore 

Tento nový nástroj slouží pro tvorbu pokročilých reportů přímo v GA4. Jedná se o úplně novou část, která se zaměřuje na analýzu a vizualizaci dat. S něčím podobným jsme se setkali před rokem v placené verzi Google Analytics 360, kde pod názvem „Advanced Analysis“ byla tato funkcionalita dostupná. Funkcionalita Analysis Hub v nových GA4 má ale mnohem více možností (např. předpřipravené šablony, možnost tvorby vlastních přehledů…) a je v plánu také její rozšíření o nové analýzy „Cohort Analysis“ a „Lifetime Value Analysis“.

Detekce odchylek

„Automated Insights“ v Google Analytics nejsou novinkou a každý se s nimi určitě setkal. V GA4 je možné definovat vlastní „Custom Insights“. Toto funguje jednoduše – vyberete si metriku, a pokud se bude její hodnota odchylovat od nastaveného rozsahu, budete o tom upozorněni.

Efektivnější měření

Protože GA4 přebraly koncept z mobilních aplikací, přejaly také způsob odesílání dat. V době, kdy ještě nebylo dobré připojení na internet, se nemusely všechny požadavky odesílat ihned. Takže se pár vteřin čekalo a pokud se za tu dobu stalo více událostí, tak byly odeslány všechny najednou. Přesně takto fungují nové GA4 – pomáhají snížit počet odeslaných požadavků na servery Google Analytics. 

Neomezené množství sbíraných dat

Google Analytics Universal měly jedno omezení, které zasahovalo především velké weby. Toto omezení spočívalo v možnosti přijmout maximálně 10 milionů hitů měsíčně. To pak většinou vedlo k nutnosti zakoupení placené verze Google Analytics, která má limit 2 miliardy hitů. Aktuálně GA4 ale zatím žádné omezení nemají.

Lepší sampling dat 

*Samplování dat = vzorkování dat

Při výběru velkého množství filtrů pro sběr dat a širšího časového období používá Google Analytics metodu samplování, nebo-li vzorkování dat. Samplovaná data nejsou přesná, ale umožňují získat smysluplné informace o větším počtu dat rychleji. Pokud potřebujete pracovat s větším objemem dat a samplování vám nestačí, potřebujete přesná data – a to v UA znamená problém.

Limity (od jakého objemu dat začnou Google Analytics využívat sampling dat) se v pokročilých reportech zvyšují a ve standardím režimu jsou data bez samplování. 

Automatické měření základních událostí

Základní měřicí kód GA4 v podstatě umí měřit kromě „page_view“ i celou řadu dalších událostí bez jakéhokoliv našeho dalšího zásahu. 

Rychlost a responzivita

Nové rozhraní GA4 je narozdíl od UA rychlé a responzivní. Otázkou však zůstává, jak se budou časem chovat GA4, pokud budou přistupovat k většímu množství nasbíraných dat. 

Hlavní nevýhody GA4

Nemožnost práce s několika výběry dat

Momentálně neexistuje možnost pracovat v rámci služby s několika výběry dat. U UA jsme byli zvyklí používat třeba analytické či testovací výběry dat. V GA4 zatím přizpůsobovat a filtrovat jednotlivé výběry dat není možné.

Propojení s ostatními službami 

Momentálně je dostupný konektor pro Google Ads a BigQuery, pro ostatní Google služby zatím není konektor dostupný – např. Google Search Consola, Optimize. 

Doporučení

Doporučujeme začít měřit s GA4 včas. Nejlepší je měřit na webu paralelně s UA i GA4, dokud budou obě služby v provozu. Díky včasnému měření tak budete mít v budoucnu po odpojení služby UA v GA4 už dostatek historických dat.

Zatím se GA4 nedoporučují používat jako primární zdroj (nemají podporu mezi dalšími Google službami, neustále se objevují a ladí některé chyby, a je potřeba nezapomínat, že GA4 jsou stále ve vývoji). Proto z nich doporučujeme používat zatím především jen některé nové funkcionality. 

Závěrečné shrnutí

GA4 fungují na zcela novém datovém schématu, který je odlišný od UA. Nový datový model je označovaný jako „Event-based data model“ a pracuje především s událostmi, narozdíl právě od UA, které pracovaly především s jednotkou návštěv. A také je důležité si uvědomit, že původní data z UA nelze přenést do GA4.

Google ukazuje postupné odklonění se od UA ke GA4. Nová generace Analytics jasně následuje trend, kdy v budoucnu bude stále obtížnější získávat data od uživatelů, a taky se budeme častěji setkávat s chybovostí těchto dat.

Pokud budete potřebovat s přechodem na nové GA4 pomoci, či si nebudete vědět rady s jejich nastavením, neváhejte nás kontaktovat.

 

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

29. 3. 2022

Kategorie

Další příspěvky