Vyhledávací a obsahová síť v Ads a jak se liší

DOMŮ > PPC > Vyhledávací a obsahová síť v Ads a jak se liší

Sítě se obecně liší podle:

 • typu cílové skupiny, která je prostřednictvím nich oslovena (zasahují uživatele v jiné fázi nákupního cyklu),
 • přístupu k vytváření reklam,
 • způsobu zobrazování reklam.

Pokud bychom měli zjednodušeně definovat hlavní rozdíl mezi vyhledávací a obsahovou sítí, tak ve vyhledávací síti se zobrazují reklamy uživatelům podle toho, co hledají. Vyhledávací síť závisí na aktivitě uživatelů. Obsahová síť je oproti ní na aktivitě uživatelů téměř nezávislá. 

Pro další rozdíly ve vyhledávací a obsahové síti a jejich nastavení v Google Ads a Sklik pokračujte ve čtení článku dál.

Vyhledávací síť 

Definice vyhledávací sítě podle Google: ”Množina webových stránek souvisejících s vyhledáváním, na kterých se mohou zobrazovat vaše reklamy a neplacené záznamy.”  (Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/90956?hl=cs)

Ve vyhledávací síti se setkáváme s reklamou vždy, když něco vyhledáváme skrze internetové vyhledávače, jakými jsou například Seznam, Google, Bing a další. S reklamou se tak setkáváme v podobě textových reklam zobrazujících se na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání nebo v podobě titulků a popisů. 

Lidé hledají na internetu, vyhledávače zpracují data a na základě zadaných klíčových slov (key words – KW) předloží k vyhledávacím dotazům výsledky a přednostně zobrazují placené textové reklamy. 

Placené reklamy jsou ve výsledcích vyhledávání vždy co nejvýše a mají díky tomu lepší pozice oproti ostatním neplaceným (přirozeným) reklamám. Vždy je ale rozeznáte díky štítku “reklama”.

Výhody reklam ve vyhledávací síti: 

 • Vaše značka bude díky přednostním pozicím ve výsledcích vyhledávání skvěle vidět.
 • Reklamy zpravidla cílí přímo na ty, kteří mají o danou informaci/službu/zboží skutečně zájem, jelikož to vyhledali.
 • Nastavení a spuštění kampaní je poměrně rychlé a zároveň výsledky uvidíte okamžitě.
 • Oproti konkurenci získáte výhodu, jelikož nabízíte to, co lidé hledali a o co mají zájem.
 • Cena kampaně za den je poměrně nízká.
 • Reklama je efektivní pro masově poptávané služby či produkty.

Nevýhody reklam ve vyhledávací síti:

Reklama ve vyhledávací síti není vhodná, pokud nabízíte:

 • Příliš specifické zboží, které lidé často nehledají (malá poptávka), nebo o kterém ještě neví (neznají ho, protože je to novinka).
 • Zboží, se kterým máte velkou konkurenci – kromě vaší reklamy se vždy zobrazí i reklama konkurence a čím je konkurence ve výsledcích vyhledávání větší, tím se cena za proklik zvedá.

Pokud chcete tedy ve vyhledávací síti mezi konkurencí vyniknout, musíte mít originální a poutavou reklamu – musíte zaujmout na první pohled! Právě jedinečné texty a důraz na vaše výhody oproti konkurenci je při tvorbě reklamního textu tím stěžejním.

Obsahová síť

Definice obsahové sítě podle Google: “Skupina více než dvou milionů webů, videí a aplikací, kde se mohou zobrazovat vaše reklamy.” (Zdroj:  https://support.google.com/google-ads/answer/117120?hl=cs).

Reklamy v obsahové síti se zobrazují formou bannerů (obrázkových nebo textových) na partnerských webových stránkách, které berou peníze za zobrazování takových reklam. Třeba pokud máte stránku a nabídnete ostatním prostor pro jejich reklamu.

Takové reklamy se zobrazují i bez nutnosti předchozí akce uživatelů (hledání nějakého zboží/značky/služeb). V obsahové síti se narozdíl od vyhledávací sítě totiž zobrazují reklamní bannery automaticky a to pouze na základě výběru určitých klíčových slov nebo určitého chování uživatelů. Díky tomu můžete do jisté míry ovlivnit, na kterých webech se reklama zobrazí.

Výhody reklam v obsahové síti:

 • Z definice obsahové sítě vyplývá, že máte mnohem širší vliv na uživatele, jelikož reklama se zobrazí i těm, kteří vás třeba neznají a nebo vás nehledali.
 • Reklamy jsou vidět na různých místech a různých webových stránkách (velký prostor pro vliv na uživatele díky širokému pokrytí).
 • Můžete propagovat i novinky, které lidé ještě neznají, jelikož reklama v obsahové síti má široký záběr.
 • Máte větší možnost uplatnit kreativitu – nemusíte používat pro reklamu pouze text, je totiž možné pracovat i s obrázkem.
 • Reklamy v obsahové síti mají statisticky větší úspěch než ty ve vyhledávací síti.

Nevýhody reklam v obsahové síti:

 • Lidé často bannery přehlížejí, protože je přímo sami nevyhledali.
 • Kvůli absenci použití klíčových slov nemáte takovou možnost nastavit, kde se vaše reklama zobrazí.
 • Je třeba nastavit také vyloučení obsahu.

Srovnání reklam v Google Ads a Sklik

Reklamy v obsahové a vyhledávací síti se tvoří prostřednictvím Google Ads (jedná se o reklamu ve vyhledávači Google) nebo prostřednictvím sklik.cz (ve vyhledávači Seznam). Bannery mohou mít různé velikosti a mohou být umístěny na různých částech webu. Záleží na velikosti reklamních ploch, které daný web nabízí. Prostřednictvím reklam pak můžete oslovit cílové publikum a přilákat nové zákazníky.

Ve vyhledávači Google se reklamy zobrazují:

 • Na webech patřících pod Google – např. YouTube, G-mail.
 • Na webech, které poskytnou prostor.

Ve vyhledávači Seznam se reklamy zobrazují:

 • Na webech patřících pod Seznam – např. Proženy.cz, Novinky.cz, seznam.cz.
 • Na webech, které poskytnou prostor.

Závěrečné shrnutí a doporučení

Vyhledávací a obsahová síť se liší především v tom, podle čeho se reklamy uživatelům zobrazují. 

Ve vyhledávací síti se reklamy zobrazují vždy na základě aktivity uživatelů – nějakého dotazu, hledání. Mezi výsledky hledání pak nalezneme odpovídající reklamy, jak placené, tak i neplacené. Proto reklamy ve vyhledávací síti cílí na přesné dotazy. Vždy se ale na předních pozicích zobrazují reklamy placené. Pokud máte velkou konkurenci, musíte vaší reklamou jednoznačně zaujmout – vaše reklama musí být jedinečná a poutavá.

Reklamní banner v obsahové síti oproti té vyhledávací působí na mnohem širší publikum, ale výskyt takové reklamy je více nahodilý. Můžete ji však použít, i pokud nabízíte novinku či nějaký specifický produkt, protože si jí lidé mohou snáz všimnout. Taktéž můžete použít k propagaci vaší značky/služby/produktu jak textovou, tak i obrázkovou kampaň. 

Aby ale vaše reklama byla skutečně efektivní a vy jste z ní vytěžili maximum, doporučujeme si vytvořit marketingový plán, než se pro reklamní kampaň rozhodnete. 

 

Je třeba si ujasnit:

 • Co přesně potřebujete propagovat.
 • Na koho přesně (na jakou cílovou skupinu) bude vaše kampaň cílit.
 • Co má být konečným cílem reklamní kampaně, čeho chcete dosáhnout.

 

 

Za celý Webbo tým vám přejeme hodně štěstí na cestě za vašimi sny. 

Pokud by vás cokoli ohledně tohoto tématu zajímalo, potřebovali byste  pomoci s vypracováním marketingového plánu a nebo byste přímo měli o nastavení reklamních kampaní zájem, neváhejte nás kontaktovat. 

Autor

Matúš Ondruššek

Datum publikace

22. 6. 2022

Další příspěvky