prvek rel = “canonical”, také nazývaný jako kanonická URL, je silným nástrojem...